Betjeningspanel - Homely boligalarm - Smart sikkerhet. Helt enkelt.

Betjeningspanel

Montering:

  1. Installer batterier i betjeningspanelet
  2. Åpne Homelys app
  3. Følg instruksjonene for installasjon på appen
  4. Se på lysindikatorene for å se om installasjonen er vellykket

Lysindikator:

Nettverksindikator (Oransje)

  • Ett blink: Betjeningspanel har blitt resatt
  • To blink: Betjeningspanel har knyttet seg til et nettverk
  • Blinkende og tre pip: Armering feilet

 

For å skru alarmen av og på via betjeningspanelet:

Kode og hengelås lukket = alarm på

Kode og hengelås åpen = alarm av

 

For å resette betjeningspanelet: Press og hold knapp med åpen hengelås på i 10 sekunder