Bevegelsessensor - Homely boligalarm - Smart sikkerhet. Helt enkelt.

Bevegelsessensor

 • Bevegelsessensoren må plasseres innendørs og skrus fast i underlaget med den medfølgende braketten
 • Bevegelsessensoren bør plasseres i et hjørne for best mulig deteksjon

Montering:

 1. Ta av bakdekselet og sett i de to medfølgende AA-batteriene
 2. Løsne braketten og skru den fast, merk følgende:
  • Sensoren må ha fri sikt i rommet
  • Den skal helst stå i et hjørne og se bort fra vinduer med direkte sollys
  • Den skal ikke henge tett opptil gardiner eller andre hindringer
  • Den må henge 4 meter unna ildsteder og ikke over panelovner
 3. Plasser sensorens bakre del slik at de ovale skruehullene kommer over sensorens festeanordning
 4. Skru fast baksiden av sensoren på festeanordningen
 5. Sett på forsiden av sensoren
 6. Vær oppmerksom på at sensoren trenger god oversikt over rommet