Dørlås - Easy Access - Homely boligalarm - Smart sikkerhet. Helt enkelt.

Dørlås – Easy Access

Merk: Før tilkobling av din elektriske dørlås, sjekk i app at Hjemmesentralen har softwareversjon 1.4.0

Denne informasjonen finnes under instillinger, Hjemmesentraldetaljer. Dersom din Hjemmesentral har en annen softwareversjon, vennligst avvent integrasjon av låsen. Oppdateringen vil lastes ned automatisk så snart oppdateringen er klar for din Hjemmesentral.

 

Merk: For at låsen skal kunne kobles opp mot Homely, må låsen inneholde en Zigbee radiomodul. Følg stegene under for å koble din Easy Access elektroniske dørlås til Homey.

Steg 1. Forberedelse:

 1. Ta med Hjemmesentralen bort til låsen.
 2. Åpne batteridekselet på låsen.

Steg 2. Koble låsen til Homely slik:

 1. Åpne appen
 2. Trykk på «enhetsliste» (markert med ikon av en smarttelefon).
 3. Trykk på pluss (+) tegnet.
 4. Velg Easy Access i listen. Hjemmesentralen står nå i søkemodus.
 5. Sett låsen i søkemodus ved å trykke ned en av de ytterste batteriene 7-8 ganger slik at strømmen kuttes og går på igjen.
 6. Når du hører to pip og en durelyd signaliserer låsen at den står i søkemodus.
 7. Låsen vil dukke opp i appen innen noen minutter.

Dersom låsen ikke signaliserer lys som beskrevet i punkt 6, gjør følgende:

 1. Ta ut ett av batteriene
 2. Trykk noen ganger på på-knappen
 3. Sett i batteriet igjen og forsøk på nytt

Steg 3. Legg til koder og tildel tilgang slik:

 1. Åpne appen.
 2. Finn Easy Access på dashbordet.
 3. Trykk på enheten.
 4. Trykk på «Dørtilganger».
 5. Trykk på den brukeren du ønsker å tildele en kode til. (Brukere med en lukket lås har allerede fått tildelt kode.)
 6. Opprett en 4-sifret kode.
 7. Velg om invitasjon skal sendes til brukeren.

Merk: Kode sendes ikke over e-post. Denne må gis til brukeren manuelt.

 

Vår anbefaling: Vi vil anbefale at låsen alltid står i autolås. Dette skyldes at dersom låseknapp på innside av dørlås benyttes, sendes ikke signaler om at lås-status endretsog korrekt info vil derfor ikke vises i app. Ved autolås sendes dette signalet automatisk.