Magnetsensor - Homely boligalarm - Smart sikkerhet. Helt enkelt.

Magnetsensor

 • Magnetsensoren bør ikke monteres nær elektriske apparater
 • Avstanden mellom sensor og magnet bør være 0,2 til 0,5 cm
 • Plasseres sensoren på en magnetisk overflate, eksempelvis en metalldør, må avstanden mellom sensor og magnet være 0,1 og 0,3 cm
 • På dør og vindu bør sensoren være på dør- eller vinduskarmen for å unngå sterke vibrasjoner på sensoren
 • Plasser enhetene på den siden som åpnes, både på dør og vindu. For eksempel ovenfor dørhåndtak eller håndtak for vindu. Dette vil øke sannsynligheten for at sensoren trigges selv om døren eller vinduet står på gløtt
 • Påse at pilen som er printet på sensoren star mot magneten
 • Hvis kontakten er dårlig mellom enhetene kan det hjelpe å flytte på dem
 • Sensor og magnet må stå så parallelt som mulig
 • Enheten må installeres innendørs

 

Montering:

 1. Åpne beskyttelsesdekselet
 2. Sett i batteriene
 3. Lukk beskyttelsesdekselet
 4. Magnetsensoren vil begynne søket etter et nettverk. Dette kan ta opptil 15 minutter
 5. Åpne Homelys app og velg «Legg til enhet»
 6. Mens enheten søker vil et rødt LED-lys blinke
 7. Når det røde lyset slutter å blinke har den funnet et nettverk
 8. I appen kan du nå legge til enheten, gi den navn og legge inn rutiner og regler