Røykvarsler - Homely boligalarm - Smart sikkerhet. Helt enkelt.

Røykvarsler

Det er et krav å ha en røykvarsler i hver etasje og det anbefales å montere en i hvert soverom.

Les hvordan du monterer din optiske røykvarsler her.

  • I tak monteres røykvarsleren minimum 50 cm fra veggene og 2 meter fra luftekanaler
  • På vegg monteres røykvarsleren mellom 30 og 50 cm fra taket.
  • Røykvarslerne er seriekoblet slik at alle varsler dersom én trigges

Montering

  1. Koble røykvarsleren fra sokkelen ved å vri den mot klokken
  2. Dersom du må borre hull i veggen før du skrur fast røyvarsleren, bruk monteringssokkelen til å markere på tak eller vegg hvor du skal plassere den
  3. Skru fast sokkelen med de medfølgende skruene
  4. Røykvarsleren vil ikke la seg feste hvis det mangler batterier eller de er satt inn feil
  5. Fest røykvarsleren ved å vri den med klokken helt til den klikker fast
  6. Test alltid røykvarsleren for å være sikker på at den fungerer: Hold knappen inne i 6,5 sekunder for å aktivere den. Trykk en gang til for at den skal stoppe.