Sirene - Homely boligalarm - Smart sikkerhet. Helt enkelt.

Sirene

  1. Sett sirenen i en stikkontakt
  2. La sirenen finne nettverket
  3. Bruk appen for å legge til sirenen i ditt smarte boligalarmsystem

 

Sirenens knapp og LED-indikator:

Knapp:

  1. For å resette sirenen, press og hold knappen i 10 sekunder

LED-indikator:

  • Et blink: Sikkerhetssystemet er armert
  • To blink: Sikkerhetssystemet er ikke armert
    • Sikkerhetssystemet har koblet seg til et nettverk
  • Ett blink hvert 20. minutt: Innendørssirenen har ikke koblet seg til eller mistet kontakten med nettverket
  • Kontinuerlig blinking: Sirenen er utløst

 

Innendørssirenen settes i stikkontakt. Den fungerer også som en signalforsterker for andre Homelyenheter i ditt smarte boligalarmsystem. Hva en signalforsterker er kan du lese om her.