Bevegelsessensor

Denne siden inneholder informasjon om bevegelsessensor fra Develco Products og Climax.

 

Develco bevegelsessensor

Tilkobling:

Gjør følgende for å installere sensoren:

 1. Åpne appen
 2. Trykk på «enhetslisten» (markert med ikon av en smarttelefon).
 3. Trykk på pluss (+) tegnet.
 4. Velg «bevegelsessensor mini» i listen
 5. Skann QR-koden
 6. Sett i batteriet
 7. Når sensoren har fått kontakt med Hjemmesentralen vil den vises med et grønt merke på dashbordet.

Tips: Det er lurt å parre inn nye sensorer i nærheten av Hjemmesentralen slik at de klarer å koble seg opp med hverandre.

Montering:

 • Bevegelsessensoren må plasseres innendørs.
 • Bevegelsessensoren kan monteres ved bruk av den medfølgende braketten eller plasseres ved bruk av medfølgende fot.
 • Bevegelsessensoren bør plasseres i et hjørne for best mulig deteksjon. Den kan også plasseres på flat vegg eller hylle.
 • Bevegelsessensoren skal se inn i rommet som detekteres og bør ikke se mot vinduer eller direkte sollys.
 • Bevegelsessensoren skal plasseres minst 4 meter fra peis eller komfyr.
 • Unngå at sensoren plasseres i nærheten av varmeovner, gardiner eller andre hindringer.

Gjør følgende for å montere bevegelsessensoren:

 1. Ta av bakdekselet og sett i de to medfølgende AA-batteriene
 2. Løsne braketten og skru den fast.
 3. Plasser sensorens bakre del slik at de ovale skruehullene kommer over sensorens festeanordning
 4. Skru fast baksiden av sensoren på festeanordningen
 5. Sett på forsiden av sensoren
 6. Vær oppmerksom på at sensoren trenger god oversikt over rommet

Se film under for visuell beskrivelse.

Climax bevegelsessensor

Tilkobling:

Gjør følgende for å installere sensoren:

 1. Åpne appen
 2. Trykk på «enhetslisten» (markert med ikon av en smarttelefon).
 3. Trykk på pluss (+) tegnet.
 4. Velg «bevegelsessensor kjæledyr» i listen
 5. Fjern isolasjonsstripen til batteriet eller sett i batteriet.
 6. Hold inne LED-knappen i 10 sek.
 7. Enheten søker nå etter Hjemmesentralen. Når tilkoblingen er fullført vil LED-lyset blinke dobbelt.
 8. Når sensoren har fått kontakt med Hjemmesentralen vil den vises med et grønt merke på dashbordet.

 

Ønsker du bistand til montering? Vi kan tilby dette i store deler av landet. Ta kontakt med oss på kundeservice@homely.no for mer informasjon.