KOM I GANG - Homely boligalarm - Smart sikkerhet. Helt enkelt.
loader
STEG 1

Kjøp din startpakke

Homely har flere pakker å velge mellom

Velg produkt
STEG 2

Last ned Homely-appen

Last ned appen på Google Play Store og App Store

Registrer deg ved å følge veiledningen i app.

homely-image-kom-i_gang-steg2_665x529px
STEG 3

Koble til dine enheter

Bruk appen til å koble opp enhetene dine.

SE HVORDAN
STEG 4

Plasser enhetene dine

Viktig: Plasser enhetene dine der du vil ha dem, men vær nøye på å følge anvisningene. For at vilkår skal være oppfylt må enheter plasseres i henhold til bruksanvisning i app.

Se flere plasseringstips her
Trenger du veiledning?
Finn svar på våre supportsider eller spør i vårt kontaktskjema.
KONTAKT