Dørlås – Easy Access

Merk: For at låsen skal kunne kobles opp mot Homely, må låsen inneholde en Zigbee radiomodul. Følg stegene under for å koble din Easy Access elektroniske dørlås til Homey.

Steg 1. Forberedelse:

 1. Ta med Hjemmesentralen bort til låsen.
 2. Åpne batteridekselet på låsen.

Steg 2. Koble låsen til Homely slik:

 1. Åpne appen
 2. Trykk på «enhetsliste» (markert med ikon av en smarttelefon).
 3. Trykk på pluss (+) tegnet.
 4. Velg Easy Access i listen. Hjemmesentralen står nå i søkemodus.
 5. Sett låsen i søkemodus ved å trykke ned en av de ytterste batteriene 7-8 ganger slik at strømmen kuttes og går på igjen.
 6. Når du hører to pip og en durelyd signaliserer låsen at den står i søkemodus.
 7. Låsen vil dukke opp i appen innen noen minutter.

Dersom låsen ikke signaliserer lys som beskrevet i punkt 6, gjør følgende:

 1. Ta ut ett av batteriene
 2. Trykk noen ganger på på-knappen
 3. Sett i batteriet igjen og forsøk på nytt

Steg 3. Legg til koder og tildel tilgang slik:

 1. Åpne appen.
 2. Finn Easy Access på dashbordet.
 3. Trykk på enheten.
 4. Trykk på «Dørtilganger».
 5. Trykk på den brukeren du ønsker å tildele en kode til. (Brukere med en lukket lås har allerede fått tildelt kode.)
 6. Opprett en 4-sifret kode.
 7. Velg om invitasjon skal sendes til brukeren.

Merk: Kode sendes ikke over e-post. Denne må gis til brukeren manuelt.

 

Vår anbefaling: Vi vil anbefale at låsen alltid står i autolås. Dette skyldes at dersom låseknapp på innside av dørlås benyttes, sendes ikke signaler om at lås-status endretsog korrekt info vil derfor ikke vises i app. Ved autolås sendes dette signalet automatisk.