Dørlås – Easy Access EasyCode Touch og Finger Touch

Merk: For at låsen skal kunne kobles opp mot Homely, må låsen inneholde en Zigbee radiomodul. Modul kan kjøpes her. Følg stegene under for å koble din Easy Access elektroniske dørlås til Homey.

Steg 1. Forberedelse:

 1. Ta med Hjemmesentralen bort til låsen.
 2. Sett døren i åpen posisjon
 3. Opprett en masterkode på låsen ved å trykke * 000 123 * ny masterkode * gjenta ny masterkode*
 4. Sjekk at masterkode fungerer

 

Steg 2. Plassering av modulen

 1. Ta ut alle batteriene.
 2. Demonter den innvendige delen av låsen. Dette gjøres ved å skru ut skruene bak batteriene og skruen under dørhåndtaket.
 3. Løft den innvendige delen av døren.
 4. Modulen plasseres på kretskortet i feltet markert på bilde til høyre.
 5. Sett på den innvendige delen av låsen igjen.
 6. Sett inn alle batteriene.

Steg 2. Koble låsen til Homely slik:

 1. Åpne appen
 2. Trykk på «enhetsliste» (markert med ikon av en smarttelefon).
 3. Trykk på pluss (+) tegnet.
 4. Velg Easy Access EasyCode Touch i listen.
 5. Forstsett til søkesiden, nå søker Hjemmesentralen etter modulen. Du kan også se at modulen blinker blått.
 6. Låsen vil dukke opp i appen innen noen minutter.

 

Steg 3. Legg til koder og tildel tilgang slik:

 1. Finn Easy Access på dashbordet.
 2. Trykk på enheten.
 3. Trykk på «Dørtilganger».
 4. Trykk på den brukeren du ønsker å tildele en kode til eller opprett en gjestebruker.
 5. Opprett en 4-sifret kode.
 6. Trykk lagre

Merk: Kode sendes ikke over e-post. Denne må gis til brukeren manuelt.