Dørlås – ID Lock 150

ID Lock 150

Følgende muligheter er tilgjengelige når ID Lock 150 er koblet til Homely:

 • Koble låsen til Homely
 • Åpne og lukke låsen fra app

 

Slik får du koblet din ID Lock 150 til Homely:

For å kunne bruke ID Lock 150 sammen med Homely må du ha en ID Lock 150-dørlås og en Zigbee radiomodul fra Homely. Radiomodulen monterer du enkelt under dekselet på låsen. Følg stegene under for å koble din ID Lock 150 til Homely.

Under finner du stegvis beskrivelse på hvordan du kobler til ID Lock 150 til Homely.

«Video av montering»

Tilbakestill låsen til fabrikkinnstillinger:

 1. Ha dørlåsen i åpen posisjon.
 2. Hold inne låseknappen til du hører tre pip.
 3. Skriv inn masterkoden (Standard er 1234), trykk * så 2, så *, så 0.
 4. Lysindikatorene skal nå blinke blått, det er bekreftelsen på at låsen er resatt til fabrikkinnstillinger.

 

Koble ID Lock 150 til Homely slik:

 1. Ta ut batteriene.
 2. Sett modulen inn i sporet merket «Remote Control».
 3. Sett inn batteriene.
 4. Zigbee-modulen vil synkronisere med låsen og begynne å blinke blått (ca. 50 sekunder å fullføre).
 5. Zigbee-modulen er i paringsmodus når den blinker blått.
 6. Hjemmesentralen kan pares med låsen og vil finne ID Lock 150 Zigbee Module med lav sikkerhet aktivert.

Merk: Plasser Hjemmesentralen i nærheten av dørlåsen under innparring. Signalforsterkere kan forårsake støy under innparring. Det anbefales derfor å midlertidig flytte eventuelle signalforsterkere.

 

 Sett innstillinger for dørlåsen slik:

 1. Trykk på låsen på dashbordet.
 2. Trykk på innstillinger (ikon øverst i høyre hjørne)
 3. Generelle innstillinger:
  1. Sett enhetens navn, velg etasje og rom
  2. Trykk på lagre
 4. Avanserte innstillinger:
  1. Her kan du endre språk, volum på låsen og sette om du ønsker autolås når døren lukkes eller ikke.