Dørlås – Yale Doorman L3

Slik får du koblet din Yale Doorman L3 til Homely:

For å kunne bruke Yale Doorman L3 sammen med Homely må du ha en Yale Doorman VL3 dørlås og en Yale kommunikasjonsmodul kjøpt fra Homelys nettbutikk. Da lås og modul er produkter fra tredjepart, kan ikke Homely holdes ansvarlig for eventuelle feil/konsekvenser som kan inntreffe.

Vi anbefaler at det settes av god tid til installasjonsprosessen, da prosessen kan ta mellom 30-60 minutter. Har du spørsmål underveis kontakt vår kundeservice som er åpen alle hverdager mellom kl 09 og 17.

For å unngå å komme i en sitasjon hvor du blir låst ute under installasjonen, må du følge samtlige av stegene under i korrekt rekkefølge. Det er også viktig at du har en alternativ inngang til boligen åpen (alternativt noen på innsiden som kan låse opp) til du har fullført Steg 3 og har testet at din nye dørkode fungerer både på selve dørlåsen og i appen.

 

Steg 1. Tilbakestill låsen til fabrikkinnstillinger

Dersom du har koblet låsen din til Yale Access-appen, tilbakestiller du låsen ved hjelp av YALE-appen i innstillingsmenyen, velger riktig lås hvis du har flere og velger tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Når du har gjort dette, gå til steg 1 under.

Dersom du aldri har koblet Yale Dooman L3 til Yale Access, følger du stegene under:

 1. Åpne døren
 2. Ta av batteridekselet
 3. Ta ut et batteri
 4. Ta ut modulen (hvis den er installert)
 5. Trykk og hold inne knappen plassert under modulsporet med en binders mens du setter inn batteriet igjen.
 6. Hold knappen inne til ringelyden stopper
 7. Låsen skal nå si «Lås tilbakestilt til fabrikkinnstilling» og deretter «Registrer valgt masterkode, 6 til 10 sifre, bekreft med vrideren på innsiden
 8. Dersom låsen ikke ga beskjed om at den er tilbakestilt til fabrikkinnstillinger, ta ut et batteri og gå tilbake til punkt 5.
 9. Registrer din nye personlige masterkode.
 10. Bekreft med vrideren på innsiden. Vri vrideren i den retningen du ønsker å benytte for å låse døren. Noen ganger må bekreftelse med vrider gjøres to ganger.

 

Steg 2. Plasser Homelys radiomodul og koble opp låsen slik:

Obs: Sørg for å alltid ha en alternativ inngang åpen når du installerer kommunikasjonsmodulen som kommuniserer med Homely, slik at du ikke risikerer å låse deg ute i tilfelle noe feiler i prosessen.

 1. Ta ut et batteri.
 2. Sett inn modulen.
 3. Sett Hjemmesentralen slik at den er i umiddelbar nærhet til låsen.
 4. Åpne Homely appen, trykk på legg til enheter, velg Yale og deretter Yale Doorman L3.
 5. Trykk neste i appen for å sette Hjemmesentralen i søkemodus.
 6. Sett inn batteriet inn igjen. Låsen skal nå si «Låsmodul oppdaget. Vennligst skriv inn masterkoden og bekreft med opplåsningsknappen».
 7. Tast masterkoden og bekrefte med knappen med åpen hengelås.
 8. Låsen skal nå dukke opp i app og låsen skal si «integration activated». Vær oppmerksom på at det kan ta opptil to minutter før dette skjer.
 9. Hvis låsen er lagt til i appen, men «integration activated» ikke høres, gjør følgende:
  1. Ta ut et batteri og sett det inn igjen. Følg låsens instruksjoner. Vent i noen minutter.
  2. Resett Hjemmesentralen ved å trykke en binders inn i hullet på undersiden av sentralen i 8 sekunder.
 10. På dashbordet vil du se låsen. Hvis navnet på enheten er ”Yale Doorman L3” er integrasjonen fullført.
 11. Dersom «L3» ikke vises i navnet, ta på nytt ut et batteri og sett det inn igjen. Om dette ikke fungerer må prosessen startes på nytt, helt fra tilbakestilling av låsen i Steg 1. 
 12. NB! Masterkoden som du satte i forbindelse med installasjon er nå slettet.
 13. Nå MÅ du sette en ny dørkode i appen før integrasjonen er fullført. Dette gjøres ved å trykke på ikonet til dørlåsen på dashbordet i app og deretter «dørtilganger». 
 14. Du må nå sjekke at dørkoden fungerer både på selve dørlåsen og i appen. (For å unn gå å bli låst ute, må du sørge for at en alternativ inngang er åpen).
 15. Du kan nå tildele koder til brukere og gjester, samt å styre låsen fra app. Se Steg 4 for mer veiledning.

 

Steg 3. Sett innstillinger for dørlåsen slik:

 1. Trykk på låsen på dashbordet.
 2. Trykk på innstillinger (ikon øverst i høyre hjørne)
 3. Generelle innstillinger:
  1. Sett enhetens navn, velg etasje og rom
  2. Trykk på lagre
 4. Avanserte innstillinger:
  1. Her kan du endre språk, volum på låsen og sette om du ønsker autolås når døren lukkes eller ikke.

Steg 4. Legg til koder og tildel tilgang slik:

 1. Åpne appen.
 2. Finn Yale Doorman på dashbordet.
 3. Trykk på enheten.
 4. Trykk på «Dørtilganger».
 5. Trykk på den brukeren du ønsker å tildele en kode til. (Brukere med en lukket lås har allerede fått tildelt kode.)
 6. Opprett dørkode eller nøkkelbrikke.

Merk: man må være administratorbruker i appen for å tildele og endre koder på brukere. Den midlertidige koden (1-2-3-4-5-6) skrives automatisk over når du har lagt til to ny koder i appen. Legg til koder som anvist over, ikke under innstillinger i selve appen.

Dørkode:

 1. Opprett en 6-sifret kode.
 2. Velg om invitasjon skal sendes.

Merk: Kode sendes ikke over e-post. Denne må gis til brukeren manuelt.

Nøkkelbrikke:

 1. Trykk på «Opprett nøkkelbrikke»
 2. Hold nøkkelbrikken på angitt sted på utsiden av dørlåsen.

 

1. Dørlås
2. Dørtilganger med liste over alle bruker. Aktiv tilgang vises med ikon for kode eller nøkkelbrikke.
3. Velg om du vil opprette en dørkode og eller nøkkelbrikke til brukeren.

1. Opprette dørkode. Yale Doorman benytter 6 sifret kode.
2. Legg til nøkkelbrikke.

 

Legg til gjestebrukere i app

Skal du få besøk av en håndverkerrenholder eller ønsker å gi noen kode uten å måtte gi tilgang i app? Da kan du opprette en gjestebruker og gi tilgang i en bestemt tidsperiode. 

For å opprette en gjestebruker, gå til innstillinger i appen og trykk på gjestebrukerliste. Trykk på plusstegnet og følg beskrivelsen.

 1. Åpne appen.
 2. Finn Yale Doorman på dashbordet.
 3. Trykk på enheten.
 4. Trykk på «Dørtilganger».
 5. Trykk på «Gjester» i menyen øverst.
 6. Trykk på (+)
 7. Registrer gjestens navn og sett tidsperiode.
 8. På neste side kan du gi gjestebrukeren tilgang til alarm og dørlås

Følgende muligheter er tilgjengelig for gjestebruker:

 • Sette tidsperiode for gjestebrukeren.
 • Gi tilgang til å deaktivere alarmen på betjeningspanel med egen PIN-kode.
 • Gi tilgang til å åpne Yale Doorman – velg mellom kode og nøkkelbrikke, eller begge deler.
 • Velg om tilgangen til Yale Doorman også skal deaktivere alarmen.

Om en gjestebruker låser seg inn eller slår av alarmen, får du varsel i app.

Dersom du ønsker å gi en «permanent tilgang» til noen, men uten å gi tilgang til app, kan gjestebruker opprettes. Sett da tidsperioden til noen år, så har vedkommende tilgang.

Sette innstillinger for autolås

Du har to ulike alternativer for autolås.

 1. Automatisk lås etter hver opplåsing av døren
 2. Automatisk lås på bestemt tidspunkt

For å sette innstillingen for autolås, gjør følgende:

 1. Åpne appen.
 2. Finn Yale Doorman på dashbordet.
 3. Trykk på enheten.
 4. Trykk på instillinger-ikonet øverst i høyre hjørne
 5. Trykk på «avansert»
 6. Aktiver autolås eller autolås på tid.
 7. Ved autolås på tid, velg dine tidspunkt for automatisk låsing av dørlåsen.