Dørlås – Yale Doorman V2N

Slik får du koblet din Yale Doorman V2N til Homely:

For å kunne bruke Yale Doorman V2N sammen med Homely må du ha en Yale Doorman V2N dørlås og en Yale kommunikasjonsmodul kjøpt fra Homelys nettbutikk. Da lås og modul er produkter fra tredjepart, kan ikke Homely holdes ansvarlig for eventuelle feil/konsekvenser som kan inntreffe.

Vi anbefaler at det settes av god tid til installasjonsprosessen, da prosessen kan ta mellom 30-60 minutter. Har du spørsmål underveis kontakt vår kundeservice som er åpen alle hverdager mellom kl 09 og 17.

For å unngå å komme i en sitasjon hvor du blir låst ute under installasjonen, må du følge samtlige av stegene under i korrekt rekkefølge. Det er også viktig at du har en alternativ inngang til boligen åpen (alternativt noen på innsiden som kan låse opp) til du har fullført Steg 3 og har testet at din nye dørkode fungerer både på selve dørlåsen og i appen.

 

Steg 1. Tilbakestill låsen til fabrikkinnstillinger

 1. Åpne døren
 2. Ta av batteridekselet på den innvendige låskassen.
 3. Ta ut de to øverste batteriene.
 4. Ta ut modulen (hvis det allerede er en modul i låsen)
 5. Skru ut de fire skruene i hvert hjørne på den innvendige låskassen.
 6. Åpne forsiktig den innvendige låskassen for å komme til Easy/Advanced-bryteren.
 7. Endre posisjonen på Easy/Advanced-bryteren, uavhengig av hva den står på.
 8. Skru inn de fire skruene igjen.
 9. Sett inn batteriene.
 10. Låsen skal nå si «enter a new mastercode».
 11. Oppgi en valgfri 6-sifret masterkode på låsens tastatur.
 12. Trykk på P-knappen under batteriene for å bekrefte.

 

Steg 2. Sett inn Yale Doorman modul fra Homely i dørlåsen:

 1. Ta ut et batteri.
 2. Sett i modulen (modulen monteres under batteriene på egen plass).
 3. Sett inn batteriet igjen.
 4. Hvis modulen har vært forsøkt integrert tidligere, resett modulen ved å følge denne videoen.
 5. Låsen skal nå si «Welcome to the Yale digital world».

 

 

Steg 3. Integrer RØD Yale Doorman modul til dørlåsen:

Sørg for å alltid ha en alternativ inngang åpen når du installerer modulen, slik at du ikke risikerer å låse deg ute i tilfelle noe feiler i prosessen.

NB: Dersom du har hvit/svart modul, bla ned til steg 3.1 

 1. Ta med Hjemmesentralen og hold den helt inntil dørlåsen (anbefales under integrering).
 2. Åpne Homely appen, trykk på legg til enheter, velg Yale og deretter Yale Doorman V2N.
 3. Trykk neste i appen for å sette Hjemmesentralen i søkemodus.
 4. Ta et batteri ut og inn igjen på dørlåsen for å sette modulen i søkemodus. OBS: Ta ut et batteri uansett om appen finner dørlåsen med en gang, det kan ta inntil 3 minutter før appen finner dørlåsen igjen.
 5. Vent til appen finner Yale Doorman og trykk ferdig.
 6. Vent til Yale Doorman er kommet online (ikonet skal være grønt i app) før du går videre.
 7. Ha fortsatt døren i åpen posisjon uten å låse eller trykke på noen knapper og vent i minst 5 minutter før du går videre til neste punkt.
 8. Trykk # masterkode # med døren i åpen posisjon. Masterkoden ble opprettet under fabrikkinnstillinger av låsen (Steg 1).
 9. Låsen skal nå si «Integration Activated». Dette skjer normalt med en gang, men i enkelte tilfeller kan det ta inntil 15 minutter.
 10. Dersom du ikke får «Integration Activated», gå til punkt A under «Feilsøking» før du fortsetter videre på neste steg.
 11. På dashbordet i app vil du nå se navnet på låsen som ”Yale Doorman V2N”.
 12. NB! Masterkoden som du satte i forbindelse med installasjon er nå slettet.
 13. Nå MÅ du sette en ny dørkode i appen før integrasjonen er fullført. Dette gjøres ved å trykke på ikonet til dørlåsen på dashbordet i app og deretter «dørtilganger». 
 14. Du må nå sjekke at dørkoden fungerer både på selve dørlåsen og i appen. (For å unngå å bli låst ute, må du sørge for at en alternativ inngang er åpen).
 15. Du kan nå tildele koder til brukere og gjester, samt å styre låsen fra app. Se Steg 4 for mer veiledning.

Steg 3.1. Koble hvit/svart Yale Doorman modul til Homely slik:

Sørg for å alltid ha en alternativ inngang åpen når du installerer kommunikasjonsmodulen som kommuniserer med Homely, slik at du ikke risikerer å låse deg ute i tilfelle noe feiler i prosessen.

 1. Ta med Hjemmesentralen og hold den helt inntil dørlåsen (anbefales under innparring av låsen).
 2. Åpne Homely appen, trykk på legg til enheter, velg Yale og deretter Yale Doorman V2N. Bla deg så videre til søkesiden.
 3. Trykk og hold inne reset-knappen på radiomodulen i 12-14 sek.
 4. Når knappen slippes vil det komme et blått blink.
 5. Selve innparringen kan ta opptil 2-3 min.
 6. Vent til appen finner Yale Doorman V2N, og trykk ferdig.
 7. Låsen vil nå dukke opp på dashbordet i appen.
 8. Ha døren i åpen posisjon. Trykk # masterkode #. (Eks: #555500#, masterkoden ble opprettet under resetting av låsen).
 9. Låsen skal nå si «Integration Activated». Det betyr at modulen nå er integrert med Yale Doorman.
 10. Midlertidig kode skriver automatisk over masterkode og er satt til #123456#.

Merk: Plasser Hjemmesentralen i nærheten av dørlåsen under innparring.

 

Feilsøking:

A. Dersom du ikke får «Integration Activated» under punkt 9 på Steg 3. Eller at låsen sier «menu mode» eller «time out», gjør følgende:

 • Ta ut de to øverste batteriene på den innvendige låskassen.
 • Skru ut de 4 skruene for å løsne den innvendige låskassen.
 • Åpne den innvendige låsekassen igjen.
 • Åpne forsiktig den innvendige låskassen for å komme til Easy/Advanced-bryteren. Endre posisjonen på Easy/Advanced-bryteren, uavhengig av hva den står på.
 • Skru inn de fire skruene igjen.
 • Sett inn batteriene.
 • Åpne døren.
 • Ta ut og inn et batteri.
 • Låsen skal nå si «Integration Activated». Dette skjer normalt med en gang, men i enkelte tilfeller kan det ta inntil 15 minutter. Gå tilbake til punkt 11 når du får «Integration Activated».

B. Dersom stegene over ikke ga beskjeden «Integration Activated», gjør følgende:

 • Omstart dørlåsen ved å trykke inn en binders mellom batteripolene under dørhåndtaket på utsiden av låsen. Dersom du ikke får «Integration Activated nå, gå til punkt 2.
 • Omstart Hjemmesentralen ved å trykke en binders inn i hullet på baksiden på sentraler i 8 sekunder. Hjemmesentralen bruker opptil 15 minutter på å resette seg.
 • Låsen skal nå si «Integration Activated». Dette skjer normalt med en gang, men i enkelte tilfeller kan det ta inntil 15 minutter. Gå tilbake til punkt 11 når du får «Integration Activated».

C. Dersom ingen av stegene over gir «Integration Activated», ta kontakt med kundeservice som er åpen alle hverdager mellom kl 09 og 17.

 

Steg 4. Legg til koder og tildel tilgang slik:

 1. Åpne appen.
 2. Finn Yale Doorman på dashbordet.
 3. Trykk på enheten.
 4. Trykk på «Dørtilganger».
 5. Trykk på den brukeren du ønsker å tildele en kode til. (Brukere med en lukket lås har allerede fått tildelt kode.)
 6. Opprett dørkode eller nøkkelbrikke.

Merk: man må være administratorbruker i appen for å tildele og endre koder på brukere. Den midlertidige koden (1-2-3-4-5-6) skrives automatisk over når du har lagt til to ny koder i appen. Legg til koder som anvist over, ikke under innstillinger i selve appen.

Dørkode:

 1. Opprett en 6-sifret kode.
 2. Velg om invitasjon skal sendes.

Merk: Kode sendes ikke over e-post. Denne må gis til brukeren manuelt.

Nøkkelbrikke:

 1. Trykk på «Opprett nøkkelbrikke»
 2. Hold nøkkelbrikken på angitt sted på utsiden av dørlåsen.

 

1. Dørlås
2. Dørtilganger à liste alle bruker. Aktiv tilgang vises med ikon for kode eller nøkkelbrikke.
3. Velg om du vil opprette en dørkode og eller nøkkelbrikke til brukeren.

1. Opprette dørkode eller nøkkelbrikke. Yale Doorman benytter 6 sifret kode.
2. En bekreftelse kan sendes til brukeren per epost

 

Sett innstillinger for dørlåsen slik:

 1. Trykk på låsen på dashbordet.
 2. Trykk på innstillinger (ikon øverst i høyre hjørne)
 3. Generelle innstillinger:
  1. Sett enhetens navn, velg etasje og rom
  2. Trykk på lagre
 4. Avanserte innstillinger:
  1. Her kan du endre språk, volum på låsen og sette om du ønsker autolås når døren lukkes eller ikke.

 

Legg til gjestebrukere i app

Skal du få besøk av en håndverkerrenholder eller ønsker å gi noen kode uten å måtte gi tilgang i app? Da kan du opprette en gjestebruker og gi tilgang i en bestemt tidsperiode. 

For å opprette en gjestebruker, gå til innstillinger i appen og trykk på gjestebrukerliste. Trykk på plusstegnet og følg beskrivelsen.

 1. Åpne appen.
 2. Finn Yale Doorman på dashbordet.
 3. Trykk på enheten.
 4. Trykk på «Dørtilganger».
 5. Trykk på «Gjester» i menyen øverst.
 6. Trykk på (+)
 7. Registrer gjestens navn og sett tidsperiode.
 8. På neste side kan du gi gjestebrukeren tilgang til alarm og dørlås

Følgende muligheter er tilgjengelig for gjestebruker:

 • Sette tidsperiode for gjestebrukeren.
 • Gi tilgang til å deaktivere alarmen på betjeningspanel med egen PIN-kode.
 • Gi tilgang til å åpne Yale Doorman – velg mellom kode og nøkkelbrikke, eller begge deler.
 • Velg om tilgangen til Yale Doorman også skal deaktivere alarmen.

Om en gjestebruker låser seg inn eller slår av alarmen, får du varsel i app.

Dersom du ønsker å gi en «permanent tilgang» til noen, men uten å gi tilgang til app, kan gjestebruker opprettes. Sett da tidsperioden til noen år, så har vedkommende tilgang.

Sette innstillinger for autolås

Du har to ulike alternativer for autolås.

 1. Automatisk lås etter hver opplåsing av døren
 2. Automatisk lås på bestemt tidspunkt

For å sette innstillingen for autolås, gjør følgende:

 1. Åpne appen.
 2. Finn Yale Doorman på dashbordet.
 3. Trykk på enheten.
 4. Trykk på instillinger-ikonet øverst i høyre hjørne
 5. Trykk på «avansert»
 6. Aktiver autolås eller autolås på tid.
 7. Ved autolås på tid, velg dine tidspunkt for automatisk låsing av dørlåsen.