Dørlås – Yale Doorman V2N

Slik får du koblet din Yale Doorman V2N til Homely:

For å kunne bruke Yale Doorman V2N sammen med Homely må du ha en Yale Doorman V2N dørlås og en Yale kommunikasjonsmodul kjøpt fra Homelys nettbutikk. Da lås og modul er produkter fra tredjepart, kan ikke Homely holdes ansvarlig for eventuelle feil/konsekvenser som kan inntreffe.

Vi anbefaler at det settes av god tid til installasjonsprosessen, da prosessen kan ta mellom 30-60 minutter. Har du spørsmål underveis kontakt vår kundeservice som er åpen alle hverdager mellom kl 09 og 17.

For å unngå å komme i en sitasjon hvor du blir låst ute under installasjonen, må du følge samtlige av stegene under i korrekt rekkefølge. Det er også viktig at du har en alternativ inngang til boligen åpen (alternativt noen på innsiden som kan låse opp) til du har fullført Steg 3 og har testet at din nye dørkode fungerer både på selve dørlåsen og i appen.

 

Steg 1. Tilbakestill låsen til fabrikkinnstillinger

 1. Åpne døren og la den være åpen til du er ferdig med hele prosessen
 2. Ta av batteridekselet på den innvendige låskassen.
 3. Ta ut de to øverste batteriene.
 4. Ta ut modulen (hvis det allerede er en modul i låsen)
 5. Skru ut de fire skruene i hvert hjørne på den innvendige låskassen.
 6. Åpne forsiktig den innvendige låskassen for å komme til Easy/Advanced-bryteren.
 7. Endre posisjonen på Easy/Advanced-bryteren, uavhengig av hva den står på.
 8. Skru inn de fire skruene igjen.
 9. Sett inn batteriene.
 10. Låsen skal nå si «enter a new mastercode».
 11. Oppgi en valgfri 6-sifret masterkode på låsens tastatur.
 12. Trykk på P-knappen under batteriene for å bekrefte.

 

Steg 2. Sett inn Yale Doorman modul fra Homely i dørlåsen:

 1. Ta ut et batteri.
 2. Sett i modulen (modulen monteres under batteriene på egen plass).
 3. Hvis modulen har vært forsøkt integrert tidligere, resett modulen ved å følge denne videoen.

 

Steg 3. Integrer RØD Yale Doorman modul til dørlåsen:

Sørg for å alltid ha en alternativ inngang åpen når du installerer modulen, slik at du ikke risikerer å låse deg ute i tilfelle noe feiler i prosessen.

NB: Dersom du har hvit/svart modul, bla ned til steg 3.1 

  1. Ta med Hjemmesentralen og hold den helt inntil dørlåsen (anbefales under integrering).
  2. Åpne Homely appen, trykk på legg til enheter, velg Yale og deretter Yale Doorman V2N.
  3. Trykk neste i appen for å sette Hjemmesentralen i søkemodus.
  4. Sett inn batteriene i dørlåsen for å sette modulen i søkemodus. OBS: Det kan ta inntil 3 minutter før appen finner dørlåsen.
  5. Vent til appen finner Yale Doorman og trykk ferdig deretter klikk «dashboard».
  6. Vent til Yale Doorman er kommet inn på dashboardet (ikonet skal nå være grønt og det skal stå at dørlåsen ikke er ferdig integrert)
  7. Ha fortsatt døren i åpen posisjon uten å låse eller trykke på noen knapper og vent i minst 5 minutter før du går videre til neste punkt.
  8. Klikk på «Yale Doorman» ikonet og gå til «Adgangsstyring».
  9. Velg bruker og trykk på «Opprett dørkode». Skriv inn ønsket dørkode to ganger og trykk «lagre».
  10. Tast deretter #masterkode# på låsens tastatur. Dette er masterkoden som du registrerte på dørlåsen når den ble fabrikkresatt.
  11. Låsen skal nå si «Integration Activated». Dette skjer normalt med en gang, men i enkelte tilfeller kan det ta inntil 1-2 minutter. OBS: Masterkoden blir slettet når låsen bekrefter med «Integration Activated» og det er kun koder opprettet i Homely app som da fungerer.
  12. Dersom du ikke får «Integration Activated», anbefaler vi at du forsøker igjen helt fra start på steg 1, eller ta kontakt med kundeservice som er åpen hverdager mellom kl 09 og 17. NB: For å lykkes med prosessen er du nødt til å følge alle stegene punktvis.
  13. Etter «Integration Activated» meldinger kommer skal navnet i Homely appen endres fra «Yale Doorman» Til «Yale Doorman V2N«.
  14. Du må nå sjekke at dørkoden fungerer både på selve dørlåsen og i appen. (For å unngå å bli låst ute, må du sørge for at en alternativ inngang er åpen).
  15. Du kan nå tildele koder til brukere og gjester, samt å styre låsen fra app. Se Steg 4 for mer veiledning.

  Steg 3.1. Koble hvit/svart Yale Doorman modul til Homely slik:

  Sørg for å alltid ha en alternativ inngang åpen når du installerer kommunikasjonsmodulen som kommuniserer med Homely, slik at du ikke risikerer å låse deg ute i tilfelle noe feiler i prosessen.

  1. Ta med Hjemmesentralen og hold den helt inntil dørlåsen (anbefales under innparring av låsen).
  2. Åpne Homely appen, trykk på legg til enheter, velg Yale og deretter Yale Doorman V2N. Bla deg så videre til søkesiden.
  3. Trykk og hold inne reset-knappen på radiomodulen i 12-14 sek.
  4. Når knappen slippes vil det komme et blått blink.
  5. Selve innparringen kan ta opptil 2-3 min.
  6. Vent til appen finner Yale Doorman V2N, og trykk ferdig.
  7. Låsen vil nå dukke opp på dashbordet i appen.
  8. Ha døren i åpen posisjon. Trykk # masterkode #. (Eks: #555500#, masterkoden ble opprettet under resetting av låsen).
  9. Låsen skal nå si «Integration Activated». Det betyr at modulen nå er integrert med Yale Doorman.
  10. Midlertidig kode skriver automatisk over masterkode og er satt til #123456#.

  Merk: Plasser Hjemmesentralen i nærheten av dørlåsen under innparring.

   

  Steg 4. Legg til koder og tildel tilgang slik:

  1. Åpne appen.
  2. Finn Yale Doorman på dashbordet.
  3. Trykk på enheten.
  4. Trykk på «Dørtilganger».
  5. Trykk på den brukeren du ønsker å tildele en kode til. (Brukere med en lukket lås har allerede fått tildelt kode.)
  6. Opprett dørkode eller nøkkelbrikke.

  Dørkode:

  1. Opprett en 6-sifret kode.
  2. Velg om invitasjon skal sendes.

  Merk: Kode sendes ikke over e-post. Denne må gis til brukeren manuelt.

  Nøkkelbrikke:

  1. Trykk på «Opprett nøkkelbrikke»
  2. Hold nøkkelbrikken på angitt sted på utsiden av dørlåsen.

   

  1. Dørlås
  2. Dørtilganger à liste alle bruker. Aktiv tilgang vises med ikon for kode eller nøkkelbrikke.
  3. Velg om du vil opprette en dørkode og eller nøkkelbrikke til brukeren.

  1. Opprette dørkode eller nøkkelbrikke. Yale Doorman benytter 6 sifret kode.
  2. En bekreftelse kan sendes til brukeren per epost

   

  Sett innstillinger for dørlåsen slik:

  1. Trykk på låsen på dashbordet.
  2. Trykk på innstillinger (ikon øverst i høyre hjørne)
  3. Generelle innstillinger:
   1. Sett enhetens navn, velg etasje og rom
   2. Trykk på lagre
  4. Avanserte innstillinger:
   1. Her kan du endre språk, volum på låsen og sette om du ønsker autolås når døren lukkes eller ikke.

   

  Legg til gjestebrukere i app

  Skal du få besøk av en håndverkerrenholder eller ønsker å gi noen kode uten å måtte gi tilgang i app? Da kan du opprette en gjestebruker og gi tilgang i en bestemt tidsperiode. 

  For å opprette en gjestebruker, gå til innstillinger i appen og trykk på gjestebrukerliste. Trykk på plusstegnet og følg beskrivelsen.

  1. Åpne appen.
  2. Finn Yale Doorman på dashbordet.
  3. Trykk på enheten.
  4. Trykk på «Dørtilganger».
  5. Trykk på «Gjester» i menyen øverst.
  6. Trykk på (+)
  7. Registrer gjestens navn og sett tidsperiode.
  8. På neste side kan du gi gjestebrukeren tilgang til alarm og dørlås

  Følgende muligheter er tilgjengelig for gjestebruker:

  • Sette tidsperiode for gjestebrukeren.
  • Gi tilgang til å deaktivere alarmen på betjeningspanel med egen PIN-kode.
  • Gi tilgang til å åpne Yale Doorman – velg mellom kode og nøkkelbrikke, eller begge deler.
  • Velg om tilgangen til Yale Doorman også skal deaktivere alarmen og aktivere alarmen.

  Om en gjestebruker låser seg inn eller slår av alarmen, får du varsel i app.

  Dersom du ønsker å gi en «permanent tilgang» til noen, men uten å gi tilgang til app, kan gjestebruker opprettes. Sett da tidsperioden til noen år, så har vedkommende tilgang.

  Sette innstillinger for autolås

  Du har to ulike alternativer for autolås.

  1. Automatisk lås etter hver opplåsing av døren
  2. Automatisk lås på bestemt tidspunkt

  For å sette innstillingen for autolås, gjør følgende:

  1. Åpne appen.
  2. Finn Yale Doorman på dashbordet.
  3. Trykk på enheten.
  4. Trykk på instillinger-ikonet øverst i høyre hjørne
  5. Trykk på «avansert»
  6. Aktiver autolås eller autolås på tid.
  7. Ved autolås på tid, velg dine tidspunkt for automatisk låsing av dørlåsen.