Dørlås – Yale Doorman

Yale Doorman V2N

Følgende muligheter er tilgjengelige når Yale Doorman V2N er koblet til Homely:

 • Koble låsen til Homely
 • Deaktivering av alarm når lås åpnes med kode
 • Åpne og lukke låsen fra app
 • Tildele koder og nøkkelbrikker via appen til brukere av alarmen
 • Motta varsel når låsen åpnes eller lukkes – og av hvem
 • Endre språk og volum
 • Sette innstilling for om låsen skal stå i autolås
 • Sette opp til tre ulike tidspunkt hvor låsen automatisk skal låses
 • Tilgang til logg i appen for når låsen har vært åpnet og lukket.

 

Slik får du koblet din Yale Doorman V2N til Homely:

For å kunne bruke Yale Doorman V2N sammen med Homely må du ha en Yale Doorman V2Ndørlås og en Zigbee radiomodul fra Homely. Radiomodulen monterer du enkelt under dekselet på låsen. Følg stegene under for å koble din Yale Doorman V2N til Homely. Merk: Dersom du har en rød modul, start på steg 1, deretter hopp til steg 3.

Under finner du stegvis beskrivelse på hvordan du kobler til Yale Doorman V2N til Homely. du kan også se filmen som vil ta deg gjennom alle stegene. I filmen er det benyttet den røde modulen kommunikkasjonsmodulen.

 

Steg 1. Tilbakestill låsen til fabrikkinnstillinger

 1. Ta av batteridekselet.
 2. Ta ut de to øverste batteriene.
 3. Ta ut låsmodulen.
 4. Skru ut de fire skruene.
 5. Endre posisjonen på Easy/Advanced-bryteren, uavhengig av hva den står på.
 6. Skru inn skruene igjen.
 7. Sett inn batteriene.
 8. Låsen skal nå si «enter a new mastercode».
 9. Oppgi en valgfri masterkode.
 10. Trykk på P-knappen under batteriene for å bekrefte.

 

Steg 2. Plasser Homelys radiomodul og koble opp låsen slik:
OBS: Dersom du har rød modul, bla ned til steg 3.

 1. Ta ut et batteri.
 2. Sett i modulen (modulen monteres under batteriene på egen plass).
 3. Sett inn batteriet igjen.
 4. Låsen skal nå si «Welcome to the Yale digital world»

 

Steg 2.1. Koble Yale Doorman til Homely slik:

 1. Ta med Hjemmesentralen og hold den helt inntil dørlåsen (anbefales under innparring av låsen).
 2. Åpne appen.
 3. Trykk på «enheter» (markert med ikon av tre skjermer).
 4. Trykk på (+) tegnet og «Legg til ny enhet».
 5. Velg Yale Doorman i listen og bla frem helt til Hjemmesentralen søker.
 6. Trykk og hold inne reset-knappen på radiomodulen i 12-14 sek.
 7. Når knappen slippes vil det komme et blått blink.
 8. Selve innparringen kan ta opptil 2-3 min.
 9. Vent til appen finner Yale Doorman V2N, og trykk ferdig.
 10. Låsen vil nå dukke opp på dashbordet i appen.
 11. Ha døren i åpen posisjon. Trykk # masterkode #. (Eks: #555500#, masterkoden ble opprettet under resetting av låsen). Låsen skal nå si «Integration Activated». Det betyr at modulen nå er integrert med Yale Doorman. Midlertidig kode skriver automatisk over masterkode og er satt til #123456#.

Merk: Plasser Hjemmesentralen i nærheten av dørlåsen under innparring. Signalforsterkere kan forårsake støy under innparring. Det anbefales derfor å midlertidig flytte eventuelle signalforsterkere.

 

Steg 3. Koble rød Yale Doorman modul til Homely

 1. Ta ut et batteri.
 2. Sett inn modulen.
 3. Sett inn batteriet igjen.
 4. Låsen skal nå si «Welcome to the Yale digital world».
 5. Ta med Hjemmesentralen og hold den helt inntil dørlåsen (anbefales under innparring av låsen).
 6. Åpne appen
 7. Trykk på «enheter» (markert med ikon av tre skjermer).
 8. Trykk på (+) tegnet og «Legg til ny enhet».
 9. Velg Yale Doorman i listen og bla frem helt til Hjemmesentralen søker.
 10. Når Hjemmesentralen søker tas et batteri ut og inn igjen på dørlåsen for å starte innparringen. OBS: Ta ut et batteri uansett om appen finner dørlåsen med en gang, det kan ta ca. 1 minutt før appen finner dørlåsen igjen.
 11. Vent til appen finner Yale Doorman V2N, og trykk ferdig.
 12. Lukk og åpne døren igjen, uten å låse eller trykke på noen knapper.
 13. Trykk # masterkode # med døren i åpen posisjon. Masterkoden ble opprettet under fabrikkinnstillinger av låsen.
 14. Låsen skal nå si «Integration Activated». Det betyr at modulen nå er integrert med Yale Doorman.

Merk: Plasser Hjemmesentralen i nærheten av dørlåsen under innparring. Signalforsterkere kan forårsake støy under innparring. Det anbefales derfor å midlertidig flytte eventuelle signalforsterkere.

 

Steg 4. Sett innstillinger for dørlåsen slik:

 1. Trykk på låsen på dashbordet.
 2. Trykk på innstillinger (ikon øverst i høyre hjørne)
 3. Generelle innstillinger:
  1. Sett enhetens navn, velg etasje og rom
  2. Trykk på lagre
 4. Avanserte innstillinger:
  1. Her kan du endre språk, volum på låsen og sette om du ønsker autolås når døren lukkes eller ikke.

Steg 5. Legg til koder og tildel tilgang slik:

 1. Åpne appen.
 2. Finn Yale Doorman på dashbordet.
 3. Trykk på enheten.
 4. Trykk på «Dørtilganger».
 5. Trykk på den brukeren du ønsker å tildele en kode til. (Brukere med en lukket lås har allerede fått tildelt kode.)
 6. Opprett dørkode eller nøkkelbrikke.

Merk: man må være administratorbruker i appen for å tildele og endre koder på brukere. Den midlertidige koden (1-2-3-4-5-6) skrives automatisk over når du har lagt til to ny koder i appen. Legg til koder som anvist over, ikke under innstillinger i selve appen.

Dørkode:

 1. Opprett en 6-sifret kode.
 2. Velg om invitasjon skal sendes.

Merk: Kode sendes ikke over e-post. Denne må gis til brukeren manuelt.

Nøkkelbrikke:

 1. Trykk på «Opprett nøkkelbrikke»
 2. Hold nøkkelbrikken på angitt sted på utsiden av dørlåsen.

 

1. Dørlås
2. Dørtilganger à liste alle bruker. Aktiv tilgang vises med ikon for kode eller nøkkelbrikke.
3. Velg om du vil opprette en dørkode og eller nøkkelbrikke til brukeren.

1. Opprette dørkode eller nøkkelbrikke. Yale Doorman benytter 6 sifret kode.
2. En bekreftelse kan sendes til brukeren per epost

 

Legg til gjestebrukere i app

Skal du få besøk av en håndverkerrenholder eller ønsker å gi noen kode uten å måtte gi tilgang i app? Da kan du opprette en gjestebruker og gi tilgang i en bestemt tidsperiode. 

For å opprette en gjestebruker, gå til innstillinger i appen og trykk på gjestebrukerliste. Trykk på plusstegnet og følg beskrivelsen.

 1. Åpne appen.
 2. Finn Yale Doorman på dashbordet.
 3. Trykk på enheten.
 4. Trykk på «Dørtilganger».
 5. Trykk på «Gjester» i menyen øverst.
 6. Trykk på (+)
 7. Registrer gjestens navn og sett tidsperiode.
 8. På neste side kan du gi gjestebrukeren tilgang til alarm og dørlås

Følgende muligheter er tilgjengelig for gjestebruker:

 • Sette tidsperiode for gjestebrukeren.
 • Gi tilgang til å deaktivere alarmen på betjeningspanel med egen PIN-kode.
 • Gi tilgang til å åpne Yale Doorman – velg mellom kode og nøkkelbrikke, eller begge deler.
 • Velg om tilgangen til Yale Doorman også skal deaktivere alarmen.

Om en gjestebruker låser seg inn eller slår av alarmen, får du varsel i app.

Dersom du ønsker å gi en «permanent tilgang» til noen, men uten å gi tilgang til app, kan gjestebruker opprettes. Sett da tidsperioden til noen år, så har vedkommende tilgang.

Sette innstillinger for autolås

Du har to ulike alternativer for autolås.

 1. Automatisk lås etter hver opplåsing av døren
 2. Automatisk lås på bestemt tidspunkt

For å sette innstillingen for autolås, gjør følgende:

 1. Åpne appen.
 2. Finn Yale Doorman på dashbordet.
 3. Trykk på enheten.
 4. Trykk på instillinger-ikonet øverst i høyre hjørne
 5. Trykk på «avansert»
 6. Aktiver autolås eller autolås på tid.
 7. Ved autolås på tid, velg dine tidspunkt for automatisk låsing av dørlåsen.