Hjemmesentralen

Start gjerne med å se denne filmen. Den viser deg enkelt hvordan du kommer igang.

 1. Ta produktet ut av esken og fjern braketten som holder ledningene på plass
 2. Ikke fjern klistremerket på underside, for dette inneholder viktig informasjon
 3. Hjemmesentralen bør plasseres sentralt i huset. Hjemmesentralen operer på samme frekvens som wifi-routeren din. Det vil si at der du du har Wifi-dekning i huset ditt, har du mest sannsynlig dekning med Hjemmesentralen også. Plasseres Hjemmesentralen på samme sted som routeren, kan du regne med å ha dekning der du har WiFi.
 4. Koble Hjemmesentralen til strøm
 5. Koble Hjemmesentralen til routeren din via den medfølgende nettverkskabelen
 6. LED-lysene foran på Hjemmesentralen lyser mens den skrur seg på
 7. Etter 4 til 5 minutter er den klar til bruk.
  NB: Ved førstegangsinstallasjon vil Hjemmesentralen laste ned siste versjon av softwaren. Denne prosessen tar i underkant av 20 minutter.
 8. Logg deg inn på Homely sin app og følg instruksjonene.

 

Knappen på midten av Hjemmesentralen brukes slik:

 1.  Ved brannalarm der alle sirener starter, hold knappen inne i seks sekunder. Alle enheter som ikke er trigget av røyk vil da bli stille. Deretter må du gå til sensoren(e) som har detektert røyk for å avstille alarmen
 2. Røyksensoren som har blitt trigget vil også bli stille i 4 minutter dersom du trykker én gang på fronten
 3. Hjemmesentralen skal gå automatisk i søkemodus når du legger til nye enheter
 4. Dersom du manuelt må sette Hjemmesentralen i søkemodus, kan du gjøre et kort trykk på knappen. LED-lyset på forsiden under +-tegnet vil da starte å blinke

Diodene på framsiden av Hjemmesentralen betyr følgende:

 1. «På symbol» (til venstre) symboliserer at Hjemmesentralen er på og har strømtilførsel
 2. + tegnet (til høyre). Når dette pulserer betyr det at Hjemmesentralen står i søkemodus og komponenter kan legges til.

Hjemmesentralen kan resettes ved å trykke en binders inn i hullet på undersiden av Hjemmesentralen og holder denne inne i til diodene på fremsiden begynner å pulsere (ca 8 sek) deretter slipp.

 

Montering kan man enkelt gjøre selv, men dersom du ønsker bistand kan vi også tilby montering i store deler av landet. For mer informasjon og bestilling, trykk her.