Innstillinger for innbruddsalarm

Skreddersy din innbruddsalarm

Innstillinger for innbruddsalarm og skallsikringsfunksjonen gir deg mange muligheter:

 1. Sette opp ulike alarmprofiler
  a. Bortemodus
  b. Delsikring
  c. Nattmodus
 2. Sette opp hvilken reaksjonstype de ulike sensorene skal tilhøre
  a. Inn- og utgang
  b. Gjennomgang
  c. Normal
 3.  Sette tid og lydvarsel
  a. Inn- og utgangstid
  b. Lengde på lydvarsling ved inn- og utgangstid

1. Oppsett av alarmprofiler:

Med Homelys skallsikringsfunksjon kan du velge mellom tre ulike alarmprofiler. Disse er som følger:

 • Borte – aktiverer alle innbruddkomponenter.
 • Delsikring – velg hvilke sensorer som skal være aktive mens du oppholder deg i huset.
 • Nattsikring – velg hvilke sensorer som skal være aktive om natten mens du sover.

For både delsikring og nattsikring kan du selv definere hvilke soner som skal sikres.

Aktivering av de ulike alarmprofilene gjelder kun for innbruddkomponenter. Komponenter med 24/7-varsling, som røykvarslere, varmesensorer og vannlekkasjesensorer, vil alltid være aktive og varsle om en alarm utløses.

 1. De ulike alarmprofilene kan aktiveres fra dashbordet, se bilde nr 1.
 2. For å sette innstillinger for alarmprofil, gå til innstillinger (ikon nederst i høyre hjørne) og trykk på «alarmprofiler», se bilde nr 2.

1. Flere alarmprofiler kan aktiveres fra dashbord
2. Ny meny for alarminnstillinger

 

 1. Trykk på «alarmprofiler» og bildet under vil dukke opp. Velg hvilken alarmprofil du ønsker å sette indstillinger for.
 2. Når du trykker på valgt alarmprofil, får du opp en liste over dine innbruddssensorer.
 3. Velg hvilke du ønsker at skal aktiveres i denne alarmprofilen.

 

 

3. Innstillinger for alarmprofiler
4. Velg hvilke komponenter som skal inngå i hver alarmprofil

2. Sett opp hvilke reaksjonstyper sensorene skal tilhøre

Du kan definere ulike reaksjonstyper for de ulike sensorene. Det vil si at man for eksempel kan velge at magnetkontakten på hoveddøren skal være en inngangssone. Dette vil gi deg tid til å åpne døren og deaktivere alarmen før alarmen utløses (se punkt 3 for å sette opp hvor lang tid du ønsker at inngangstiden skal være). Samtidlig kan du sette at magnetkontakten på kjellervinduet skal settes i normalsone, som vil si at den vil trigges umiddelbart om kontakten brytes. På den måten har du tid til å komme deg inn døren og deaktivere alarmen før den utløses, mens et innbrudd i kjelleren vil utløse alarm umiddelbart.

Du kan aktivere tre ulike reaksjonstyper på en sensor. Disse er som følger:

 • Inn-/utgang
 • Normal
 • Gjennomgang

Inn- og utgang skal hovedsakelig benyttes hvor du går inn og ut av din bolig, og hvor du plasserer ditt betjeningspanel. Reaksjonstypen  inn- og utgang vil gi deg tid til å komme deg ut av døren etter aktivering av alarm og inn gjennom døren for å deaktivere alarmen før alarmen trigges.

Normal reaksjon vil si at en alarm trigges så raskt en sensor registrerer bevegelse eller åpning av magnetkontakt. Denne reaksjonstypen er ypperlig å benytte i alle rom hvor du ikke selv entrer boligen ved ankomst, eksempelvis kjeller, terrassedør, soveromsvindu og lignende.

En gjennomgangssone skal hovedsakelig benyttes ved hovedinngangen hvor betjeningspanelet er plassert. Eksempelvis kan man ha en entre med hoveddør og et vindu. På døren plasserer man en magnetkontakt med inn-/utgang. I rommet plasserer man bevegelsessensor for å dekke vinduet og eventuelt andre områder. Da kan man sette bevegelsessensoren som gjennomgangssone. Dette vil i praksis si at dersom man går inn hoveddøren (med en magnetkontakt i inn/utgangssone) vil bevegelsessensoren ikke trigges – den tillater gjennomgang slik at du får deaktivert alarmen. Skulle en innbruddstyv derimot ta seg inn via vinduet (slik at magnetkontakten på dør ikke åpnes) vil bevegelsessensoren trigges. En gjennomgangssone tillater deg altså å deaktivere alarmen, men gir alarm når uvedkommende tar seg inn i boligen.

Gjør følgende for å sette opp ulike reaksjonstyper på sensorene:

 1. Åpne dashbordet
 2. Trykk på sensoren
 3. Trykk på ikon for innstillinger øverst i høyre hjørne (bilde nr 1)
 4. Trykk på avansert
 5. Velg hvilken type sone sensoren skal ha i de ulike alarmprofilene
 6. Trykk på lagre

I eksempelet over er det naturlig å sette bevegelsessensoren som gjennomgangssone når du er borte og som inn/utgangs på nattsikring. Delsikring kan typisk benyttes som sikring av ytterdører og vinduer når man er hjemme. Da er det naturlig å at bevegelsessensoren ikke aktiveres.

 

1. Trykk på innstillinger
2. Innstillinger for de ulike reaksjonstypene til hver av alarmprofilene
3. Valgmuligheter

3. Sett opp inn- og utgangstid

I tillegg til å sette opp ulike alarmprofiler kan man også velge lengden på inn- og utgangstiden.  Du kan også velge hvor lang varsling du vil at sirenen skal gi ved inn- og utgangstid. Flere valg for lydinstillinger på sirenen finnes under InnstillingerLydinnstillinger sirene.

For å sette innstillinger for inn og utgangstid, gjør følgende:

 1. Gå inn på instillinger
 2. Velg «Inn og utgangstid»
 3. Velg hvilken av alarmprofilene du ønsker å sette instillinger for

For nattsirking kan det være lurt å sette inn-/utgangstid på lyd til kortest mulig for å unngå å vekke eventuelle sovende familiemedlemmer. Med disse funksjonene kan du sette opp innstillingene etter ditt behov og ønske.

1. Inn- og utpasseringstid pr alarmprofil
2. Inn- og utpasseringstid pr alarmprofil – Bortemodus
3. Inn- og utpasseringstid pr alarmprofil – Nattmodus

 

 

Slik fabrikkresetter du komponentene:

Dersom det er nødvendig med en fabrikkresett av sensoren, gjør følgende:

 1. Slett enheten fra appen.
 2. Resett komponenten ved å holde inne resett-knappen til lyset begynner å pulsere. Dette tar ca. 12-17 sekunder.
 3. Slipp knappen. LED-lampen vil lyse rødt og deretter gå over til ett rødt blink hvert sekund
 4. Ta ut batteriet.
 5. Gjør innparring av enheten i appen på nytt.