Magnetkontakt

Denne siden inneholder informasjon om magnetkontakt fra Develco Products og Climax.

Merk: det er kun Develcos magnetkontakt som selges i Norge.

Develco magnetkontakt

Tilkobling:

Gjør følgende for å installere sensoren:

 1. Åpne appen
 2. Trykk på «enhetslisten» (markert med ikon av en smarttelefon).
 3. Trykk på pluss (+) tegnet.
 4. Velg «Dør og vindussensor» (Develco) i listen
 5. Skann QR-koden
 6. Sett i batteriet
 7. Når sensoren har fått kontakt med Hjemmesentralen vil den vises med et grønt merke på dashbordet.

Tips: Det er lurt å parre inn nye sensorer i nærheten av Hjemmesentralen slik at de klarer å koble seg opp med hverandre.

Se film for resett av magnetkontakten:

Montering:

 • Magnetkontakten bør ikke monteres nær elektriske apparater
 • Avstanden mellom sensor og magnet bør være 0,2 til 0,5 cm
 • Plasseres sensoren på en magnetisk overflate, eksempelvis en metalldør, må avstanden mellom sensor og magnet være 0,1 og 0,3 cm
 • På dør og vindu bør sensoren være på dør- eller vinduskarmen for å unngå sterke vibrasjoner på sensoren
 • Plasser enhetene på den siden som åpnes, både på dør og vindu. For eksempel ovenfor dørhåndtak eller håndtak for vindu. Dette vil øke sannsynligheten for at sensoren trigges selv om døren eller vinduet står på gløtt
 • Påse at pilen som er printet på sensoren star mot magneten
 • Hvis kontakten er dårlig mellom enhetene kan det hjelpe å flytte på dem
 • Sensor og magnet må stå så parallelt som mulig
 • Enheten må installeres innendørs

Se film for visuell beskrivelse av montering av magnetkontakten:

 

Climax magnetkontakt

Tilkobling:

Gjør følgende for å installere sensoren:

 1. Åpne appen
 2. Trykk på «enhetslisten» (markert med ikon av en smarttelefon).
 3. Trykk på pluss (+) tegnet.
 4. Velg «Dør og vindussensor – Climax» i listen
 5. Fjern isolasjonsstripen til batteriet eller sett i batteriet.
 6. Hold inne LED-knappen.
 7. Slipp knappen ett sekund etter at lyset har blinket en gang .
 8. Enheten søker nå etter Hjemmesentralen. Når tilkoblingen er fullført vil LED-lyset blinke dobbelt.
 9. Når sensoren har fått kontakt med Hjemmesentralen vil den vises med et grønt merke på dashbordet.
 10. Dersom enheten ikke dukker opp, gjenta prosessen.

 

Ønsker du bistand til montering? Vi kan tilby dette i store deler av landet. Ta kontakt med oss på kundeservice@homely.no for mer informasjon.