Røykvarsler

Denne siden inneholder informasjon om røykvarslere fra Develco Products og Climax.

Merk: det er kun Develcos røykvarsler som selges i vår nettbutikk.

Røykvarlser Develco Products

Det er et krav å ha en røykvarsler i hver etasje og det anbefales å montere en i hvert soverom.

Montering

 • I tak monteres røykvarsleren minimum 50 cm fra veggene og 2 meter fra luftekanaler
 • På vegg monteres røykvarsleren mellom 30 og 50 cm fra taket.
 • Røykvarslerne som er tilkoblet Hjemmesentralen er seriekoblet, slik at alle varsler dersom én trigges

Slik monterer du din røykvarsler:

 1. Koble røykvarsleren fra sokkelen ved å vri den mot klokken
 2. Dersom du må borre hull i veggen før du skrur fast røyvarsleren, bruk monteringssokkelen til å markere på tak eller vegg hvor du skal plassere den
 3. Skru fast sokkelen med de medfølgende skruene
 4. Røykvarsleren vil ikke la seg feste hvis det mangler batterier eller de er satt inn feil
 5. Fest røykvarsleren ved å vri den med klokken helt til den klikker fast.

 

Tilkobling:

Gjør følgende for å installere sensoren:

 1. Åpne appen
 2. Trykk på «enhetslisten» (markert med ikon av en smarttelefon).
 3. Trykk på pluss (+) tegnet.
 4. Velg «Røyksensor» i listen
 5. Skann QR-koden
 6. Sett i batteriet
 7. Når sensoren har fått kontakt med Hjemmesentralen vil den vises med et grønt merke på dashbordet.

Tips: Det er lurt å parre inn nye sensorer i nærheten av Hjemmesentralen slik at de klarer å koble seg opp med hverandre.

Se film for resetting av røykvarsleren:

Slik kan du fabrikkresette din røykvarsler:

 1. Slett enhet i app
 2. Resett komponenten – hold inne led lys-knapp i 10-15 sek. LED-lyset vil først blinke en gang, deretter to ganger, så pulsere hurtig. Du kan da slippe knappen.
 3. Vent et par sekunder og ta ut batteriet
 4. Ta med sensoren til Hjemmesentralen
 5. Legg til enheten i app.
 6. Sett inn batteri på anvist sted.

 

Røykvarlser Climax

Slik kan du koble til en røykvarsler fra Climax:

 1. Åpne appen
 2. Trykk på enhetslisten
 3. Legg til enhet
 4. Velg røyksensor – Climax
 5. Søkeside vil nå komme opp i appen og Hjemmesentralen søker etter røykvarsleren
 6. Trykk og hold inne den hvite knappen på røykvarsleren. Den vil først pipe en gang, derretter kommer to pip.
 7. Slipp knappen etter de to siste pipene
 8. Røykvarsleren vil nå koble seg opp mot Hjemmesentralen.

Merk: Det er en fordel at røykvarsleren tas med til Hjemmesentralen under prosessen slik at oppkoblingen går lettest mulig.

 

Montering kan man enkelt gjøre selv, men dersom du ønsker bistand kan vi også tilby montering i store deler av landet. For mer informasjon og bestilling, trykk her.