Rutiner ved utløst alarm

Hva skjer om alarmen utløses?

Dersom en alarm utløses vil alarmstasjonen alltid først ringe kontaktpersonene (opptil 4 personer) som er oppført i prioritert rekkefølge for å avverge eventuelle falske alarmer eller verifisere brann/innbrudd/alarm. Dersom alarmstasjonen ikke oppnår kontakt med noen av kontaktpersonene, og kunden har et aktivt abonnement med mulighet for vektertjeneste, så vil alarmstasjonen sende ut en vekter for å verifisere alarmen. Ved bruk av Yale Doorman kan kode til lås deles med alarmstasjon (gjøres i Homely-app), slik at de kan komme seg inn for å sjekke eventuelle farer.

Brannvesenet forlanger ovenfor alle boligalarmleverandører at de skal varsles først når en brann er bekreftet.  Ved bekreftet alarm vil alarmstasjonen varsle brannvesenet. Alarmoperatørene er godt trent til å vurdere slike situasjoner. Når alarmoperatøren har en reel mistanke om brann vil vedkommende følge instruks om å varsle brannvesenet.

Det er flere måter en brannalarm kan bli bekreftet:

  • At flere av brannvarslerne gir alarm.
  • At både en røykvarsler og en varmesensor trigges og sender alarm.
  • At eier eller andre som er på stedet verifiserer brannen og varsler direkte til 110-sentralen eller til alarmstasjonen.
  • At eier har for eksempel kamera installert i bolig som viser at det brenner, og på denne måten kan bekrefte brannen overfor alarmstasjonen.
  • At en vekter som er sendt til stedet varsler at det brenner (forutsetter at man har abonnement med vektertjeneste).

Dersom ingen av kontaktpersonene svarer ved oppringing vil en vekter rykke ut*. Vekteren sendes for å bekrefte om det er brann eller falsk alarm. Dersom en annen røykvarsler sender alarm mens vekter er på vei, vil alarmen vurderes til å være reell og brannvesenet varsles. Vi anbefaler at man installerer flere røykvarslere/varmesensorer i sin bolig for å raskere kunne bekrefte en brann.

Tips: Varmesensorer er ypperlig å benytte på kjøkken og i soner i nærhet av bad, fordi denne vil trigges av rask temperaturendring. Slik unngår man derfor falske alarmer som trigges av matlaging eller damp.

*Forutsetter at det er dekning for vektertutrykning i området og at abonnementet inkluderer vektertjenester.