Rutiner ved utløst alarm

Hva skjer om alarmen utløses?

Dersom en alarm utløses vil man få varsel i app, samtidig som alarmstasjonen ringer kontaktpersonene (opptil 4 personer) som er oppført i prioritert rekkefølge for å avverge eventuelle falske alarmer eller verifisere brann/innbrudd/alarm. Dette skjer lynraskt. Dersom alarmstasjonen ikke oppnår kontakt med noen av kontaktpersonene, og kunden har et aktivt abonnement med mulighet for vektertjeneste, så vil alarmstasjonen sende ut en vekter for å verifisere alarmen. Ved bruk av Yale Doorman kan kode til lås deles med alarmstasjon (gjøres i Homely-app), slik at de kan komme seg inn for å sjekke eventuelle farer. Man kan også legge til kode til nøkkelboks, dersom man benytter dette.

Brannvesenet forlanger ovenfor alle boligalarmleverandører at de skal varsles først når en brann er bekreftet.  Ved bekreftet alarm vil alarmstasjonen varsle brannvesenet. Alarmoperatørene er godt trent til å vurdere slike situasjoner. Når alarmoperatøren har en reell mistanke om brann vil vedkommende følge instruks om å varsle brannvesenet.

Det er flere måter en brannalarm kan bli bekreftet:

  • At flere av brannvarslerne gir alarm.
  • At både en røykvarsler og en varmesensor trigges og sender alarm.
  • At eier eller andre som er på stedet verifiserer brannen og varsler direkte til 110-sentralen eller til alarmstasjonen.
  • At eier har for eksempel kamera installert i bolig som viser at det brenner, og på denne måten kan bekrefte brannen overfor alarmstasjonen.
  • At en vekter som er sendt til stedet varsler at det brenner (forutsetter at man har abonnement med vektertjeneste).

Dersom ingen av kontaktpersonene svarer ved oppringing vil en vekter rykke ut*. Vekteren sendes for å bekrefte om det er brann eller falsk alarm. Dersom en annen røykvarsler sender alarm mens vekter er på vei, vil alarmen vurderes til å være reell og brannvesenet varsles. Vi anbefaler at man installerer flere røykvarslere/varmesensorer i sin bolig for å raskere kunne bekrefte en brann.

Tips: Varmesensorer er ypperlig å benytte på kjøkken og i soner i nærhet av bad, fordi denne vil trigges av rask temperaturendring. Slik unngår man derfor falske alarmer som trigges av matlaging eller damp.

*Forutsetter at det er dekning for vektertutrykning i området og at abonnementet inkluderer vektertjenester.