Hjemmesentralen - Homely boligalarm - Smart sikkerhet. Helt enkelt.

Hjemmesentralen

 

 1. Ta produktet ut av esken og fjern braketten som holder ledningene på plass.
 2. Ikke fjern klistremerket på underside, for dette inneholder viktig informasjon.
 3. Hjemmesentralen bør plasseres sentralt i huset. Merk: Dekning kan variere fra sted til sted, blant annet kan det byggtekniske og støykilder spille inn på signalet. Dersom du opplever dårlig  signal, forsøk å flytt litt rundt på Hjemmesentralen, eventuelt på sensorene.
 4. Koble Hjemmesentralen til strøm.
 5. Koble Hjemmesentralen til ruteren din via den medfølgende nettverkskabelen. Hjemmesentralen kan kobles til det trådløse nettverket ditt etter fullført installasjon.
 6. LED-lysene foran på Hjemmesentralen lyser mens den skrur seg på.
 7. Etter 4 til 5 minutter er den klar til bruk.
  NB: Ved førstegangsinstallasjon vil Hjemmesentralen laste ned siste versjon av softwaren. Denne prosessen tar i underkant av 20 minutter.
 8. Logg deg inn på Homely sin app og følg instruksjonene.

 

Knappen på midten av Hjemmesentralen brukes slik:

 1. Ved brannalarm der alle sirener starter, hold knappen inne i seks sekunder. Alle enheter som ikke er trigget av røyk vil da bli stille. Deretter må du gå til sensoren(e) som har detektert røyk for å avstille alarmen
 2. Røyksensoren som har blitt trigget vil også bli stille i 4 minutter dersom du trykker én gang på fronten
 3. Hjemmesentralen skal gå automatisk i søkemodus når du legger til nye enheter
 4. Dersom du manuelt må sette Hjemmesentralen i søkemodus, kan du gjøre et kort trykk på knappen. LED-lyset på forsiden under (+)-tegnet vil da starte å blinke

Diodene på framsiden av Hjemmesentralen betyr følgende:

 1. «På symbol» (til venstre) symboliserer at Hjemmesentralen er på og har strømtilførsel
 2. + tegnet (til høyre). Når dette pulserer betyr det at Hjemmesentralen står i søkemodus og komponenter kan legges til.

Hjemmesentralen kan resettes ved å trykke en binders inn i hullet på undersiden av Hjemmesentralen og holder denne inne til lysene på fremsiden begynner å pulsere (ca. 7 sek) deretter slipp.