loader

Vektertjeneste

Vi har landsdekkende vekteravtale med Nokas og i tillegg en rekke lokale partnere. Det er med vektertjeneste i abonnementet slik at en vekter kan rykke ut dersom alarmen går.

Vektere er ofte på veien og klar til å rykke ut dersom en alarm går. Vekteren vil undersøke boligen om det har vært en reell eller falsk alarm. Dersom det har skjedd noe, vil vekterens informere eieren og se til at eventuelle skader rettes opp i slik at boligen igjen er sikret.

En utvendig sjekk av boligen vil ofte kunne gi nødvendige svar. Ønsker man at vekter også skal kunne ta seg inn i boligen for sjekk, kan man i appen legge inn en dørkode til sin elektronisk dørlås eller kode til nøkkelboks.

Før en vekter sendes ut til din bolig vil alarmstasjonen alltid ringe opp forhåndsbestemte kontaktpersoner for å få rask bekreftelse av alarm eller avverge en falsk alarm. Alarmoperatørene vil ringe opp til fire forhåndbestemte kontaktpersoner i preferert rekkefølge. Kontaktpersonene kan enkelt settes opp eller endres i app. Dersom det ikke oppnås kontakt med noen av kontaktpersonene, vil en vekter sendes ut.