loader

Vektertjeneste

Homely leverer vektertjenester via Securitas samt en rekke lokale partnere.

Vektere er ofte på veien og klar til å rykke ut dersom en alarm går. Vekteren vil undersøke boligen om det har vært en reell eller falsk alarm. Dersom det har skjedd noe, vil vekteren informere eieren og se til at eventuelle skader rettes opp i slik at boligen igjen er sikret.

En utvendig sjekk av boligen vil ofte kunne gi nødvendige svar. Ønsker man at vekter også skal kunne ta seg inn i boligen for sjekk, kan man i appen legge inn en dørkode til sin elektronisk dørlås eller kode til nøkkelboks.

Før en vekter sendes ut til din bolig vil alarmstasjonen alltid ringe opp forhåndsbestemte kontaktpersoner for å få rask bekreftelse av alarm eller avverge en falsk alarm. Alarmoperatørene vil ringe opp til fire forhåndbestemte kontaktpersoner i preferert rekkefølge. Kontaktpersonene kan enkelt settes opp eller endres i app. Dersom det ikke oppnås kontakt med noen av kontaktpersonene, vil en vekter sendes ut, og nødvendige nødetater kontaktes.

Vekterutrykning er inkludert i abonnementet. Ved misbruk forbeholder Homely seg retten til å fakturere for vekterutrykningen.

Vektertjeneste leveres i store deler av Norge, ta kontakt med kundeservice for å bekrefte at det leveres i ditt område.