Funksjonstest - Homely Boligalarm
loader

Funksjonstest

Funksjonstest din boligalarm

Når du er ferdig med å koble opp din boliglarm anbefaler vi deg å gjøre en funksjonstest av alarmen, slik at du kan føle deg trygg på at alt fungerer som det skal. 

Før man gjennomfører en funksjonst må man alltid varsle alarmstasjonen. Gi beskjed til alarmstasjonen på tlf 815 69 049, slik at de er forberedt og ikke vil agere når alarmen utløses under testen. Vi vil anbefale at du lagrer nummret til alarmstasjonen, så vet du hvem som ringer om alarmen utløses. Vår alarmstasjon er bemannet 24 timer i døgnet, hele året. Du skal alltid føle deg trygg på at noen passer på.  

Brannalarm

Funksjonstest av brannalarm gjøres ved å trigge røykvarsleren med en røykspray. Vi anbefaler at test av brannalarm utføres jevnlig for å alltid være trygg på at den fungerer slik den skal.

Når alarmen utløses vil sirenen som er innebygd i røykvarsleren begynne å ule. Samtidig skal samtlige røykvarslere som er koblet til Hjemmesentralen gi lydsignal, samt egen sirene om du har installert dette. Lydvarslingen kan slås av ved bruk av ulike metoder:

  1. Trykk på framsiden av en røykvarsler. Alle som ikke er i alarm vil da bli stille. For å avstille alarmen må du trykke på sensoren som utløste alarmen.
  2. Trykke på «demp sirene»-symbolet i app. Dette ligger ved siden av hvor man aktiverer og deaktiverer alarmen. Tast så inn din pin-kode

Røykvarsleren som har trigget alarm vil da være i stille i 4 minutter. Sørg for å lufte godt ut. Dersom det fortsatt er røyk i varsleren etter 4 minutter vil røykvarsleren igjen gi lydvarsel.

Tips: En røykvarsler vil over tid kunne samle opp støv og gi falske alarmen på grunn av dette. Derfor kan det være lurt å støvsuge røykvarslerne en gang i halvåret for å unngå falske alarmer.

Innbruddsalarm

Funksjonstest av innbruddsalarm gjøres ved å aktivere alarmen i de ulike modusene (natt, delsikring og bortemodus), utløse alarmen og se at inn/utgangstid stemmer. Etter at alarmen er aktivert, påse at utgangstiden utløper før man forsøker å utløse alarmen. Ved utløst alarm vil du få lydvarsel fra sirenen og varsel i app om hvilken sensor som har utløst alarm. Etter at testen er fullført ringer du opp igjen til alarmstasjonen og informerer de om at testen er over. De vil samtidig kunne gi deg informasjon om alarmer de har mottatt i tidrommet for å dokumentere at signalene har kommet fram slik de skal. 

Man har mulighet til å selv velge hvordan man ønsker at sensorene skal reagere når alarmen trigges, om den skal trigge alarm umiddelbart, om den skal starte en inngangstid eller om det sensoren skal være en gjennomgangssone. Les mer om de ulike reaksjonstypene og vår skallsikring her.

Rutine ved utløst alarm

Dersom en alarm utløses vil alarmstasjonen alltid først ringe kontaktpersonene (opptil 4 personer) som er oppført i prioritert rekkefølge for å avverge eventuelle falske alarmer eller verifisere brann/innbrudd/alarm. Dersom alarmstasjonen ikke oppnår kontakt med noen av kontaktpersonene, og kunden har et aktivt abonnement med mulighet for vektertjeneste, så vil alarmstasjonen sende ut en vekter for å verifisere alarmen. Ved bruk av Yale Doorman kan kode til lås deles med alarmstasjon (gjøres i Homely-app), slik at de kan komme seg inn for å sjekke eventuelle farer.

Brannvesenet forlanger ovenfor alle boligalarmleverandører at de skal varsles først når en brann er bekreftet.  Ved bekreftet alarm vil alarmstasjonen varsle brannvesenet.

Det er flere måter en brannalarm kan bli bekreftet:

  • At flere av brannvarslerne som ikke er i umiddelbar nærhet sender alarm.
  • At både en røykvarsler og en varmesensor trigges og sender alarm.
  • At eier eller andre som er på stedet verifiserer brannen og varsler direkte til 110-sentralen eller til alarmstasjonen.
  • At eier har for eksempel kamera installert i bolig som viser at det brenner, og på denne måten kan bekrefte brannen overfor alarmstasjonen.
  • At en vekter som er sendt til stedet varsler at det brenner (forutsetter at man har abonnement med vektertjeneste).

Alarmoperatørene er godt trent til å vurdere slike situasjoner. Når alarmoperatøren har en reel mistanke om brann vil vedkommende følge instruks om å varsle brannvesenet.

Dersom ingen av kontaktpersonene svarer ved oppringing vil en vekter rykke ut*. Vekteren sendes for å bekrefte om det er brann eller falsk alarm. Dersom en annen røykvarsler sender alarm mens vekter er på vei, vil alarmen vurderes til å være reell og brannvesenet varsles. Vi anbefaler at man installerer flere røykvarslere/varmesensorer i sin bolig for å raskere kunne bekrefte en brann. Varmesensorer er ypperlig å benytte på kjøkken og i soner i nærhet av bad, fordi denne vil trigges av rask temperaturendring. Slik unngår man derfor falske alarmer som trigges av matlaging eller damp.

*Forutsetter at det er dekning for vektertutrykning i området og at abonnementet inkluderer vektertjenester.