Betjeningspanel Climax - Homely Boligalarm

Betjeningspanel Climax

Vi vil anbefale alle kunder med innbruddsalarm å ha et betjeningspanel. Appen kan i stor grad benyttes for aktivering og deaktivering av alarmen, men det kan være lurt å ha et betjeningspanel som reserve dersom mobilen er tom for strøm, er glemt igjen på jobb, man ikke får kontakt med appen eller ikke har internettdekning på mobilen. 

Installering:

 1. Åpne Homelys app
 2. Trykk på «legg til enhet» i app og velg betjeningspanel
 3. Sett enheten i søkemodus ved å: Hold inne åpen hengelås i 10 sek.
 4. Slipp når det blinker gult en gang.
 5. Trykk med en gang på «hopp over» slik at appen kommer direkte til «søkesiden»
 6. Betjeningspanelet vil signalisere med to gule blink at tilkoblingsprosessen er i gang
 7. Enheten skal nå koble seg til
 8. Merk at betjeningspanelet må ha strøm for å kunne kobles til og at avstanden mellom betjeningspanelet og Hjemmesentralen må være kortest mulig (helst 1-2 meter).

 

For å skru alarmen av og på via betjeningspanelet:

Kode og hengelås lukket = alarm på

Kode og hengelås åpen = alarm av

(Pin-kode som ble opprettet ved registrering av bruker i app skal benyttes)

 

Lysindikator:

Nettverksindikator (Oransje)

 • Ett blink: Betjeningspanel har blitt resatt
 • To blink: Betjeningspanel har knyttet seg til et nettverk
 • Blinkende og tre pip: Armering feilet

For å resette betjeningspanelet: Press og hold knapp med åpen hengelås på i 10 sekunder.