loader

Skallsikring

Senk skuldrene når du er hjemme.

Vi vil at du skal føle deg helt trygg i ditt eget hjem. Ved bruk av skallsikring kan du sikre din bolig, også når du er hjemme.

Monter magnetkontakter på dører og utsatte vinduer, så vil alarmen gå dersom noen tar seg inn i boligen. Slik kan du ha alarmen på, selv om du er hjemme.

Med Homely har du tre ulike valg for hvordan alarmen skal aktiveres. Du kan sette opp egne innstillinger for når du er borte, for delsikring og nattsikring. Dersom ditt bruksmønster endres, kan du også endre oppsettet med enkle tastetrykk. Slik kan du alltid føle deg trygg og selv tilpasse din alarm til dine behov.

 

Skallsikring fra Homely gir deg nye funksjoner

Den nye skallsikringsfunksjonen gir deg mange nye muligheter:

 1. Sette opp ulike alarmprofiler
  a. Bortemodus
  b. Delsikring
  c. Nattmodus
 2. Sette opp hvilken reaksjonstype de ulike sensorene skal tilhøre
  a. Inn- og utgang
  b. Gjennomgang
  c. Normal
 3.  Sette tid og lydvarsel
  a. Inn- og utgangstid
  b. Lengde på lydvarsling ved inn- og utgangstid

 

Les mer om hvordan du setter opp skallsikring for din alarm her.