Sirene

Develco Smart sirene

 

Sirenen gir en høy og tydelig lyd når innbruddsalarmen trigges, og gir ekstra lyd dersom brannalarmen går. Den gir også lydvarsel når alarmen aktiveres og deaktiveres. Sirenen fungerer samtidig som en signalforsterker, som vil gi bedre signal til dine øvrige enheter.

 

Sirenen monteres rett inn i en stikkontakt og kobles til din boligalarm med veiledning via Homely-appen.

Viktig: Plasser enhetene dine der du vil ha dem, men vær nøye på å følge anvisningene. For at vilkår skal være oppfylt må enheter plasseres i henhold til bruksanvisningen.

Kom i gang med Smart sirene:

 1. Scann QR-kode og legg til smart sirenen i app mens du er i umiddelbar nærhet til Hjemmesentralen
 2. Fest sirenen på ønskelig plassering i nærheten av en stikkontakt
 3. Fest sirenen med dobbelt-side teip som følger med.
  1. Alternativt kan du fest den med skruer som følger med ved å skru ut skruen på bunn av enheten for å få dekselet av

Hvordan resette Smart sirene og legge til enhet på nytt

 1. Slett enhet fra app
 2. Hold LED-knappen inne til den hurtig pulserer oransje
 3. Den vil først blinke 1 gang, deretter 2 ganger, deretter hurtig.
 4. Da vil komponentene være resatt
 5. Ta ut kontakten på sirenen, og sett den inn igjen etter et par sekunder
 6. Legg deretter til enhet via app mens du er i umiddelbar nærhet av Hjemmesentralen

 

 

Climax sirene

 1. Sett sirenen i en stikkontakt
 2. La sirenen finne nettverket
 3. Bruk appen for å legge til sirenen i ditt smarte boligalarmsystem

 

Sirenens knapp og LED-indikator:

Knapp:

 1. For å sende et overvåkelsesignal, trykk én gang
 2. For å resette (Factory Reset) sirenen, press og hold knappen i 10 sekunder
 3. For å endre volumet på indikatorpipet, press og hold i tre sekunder

 

LED-indikator:

 • Et blink: Sikkerhetssystemet er armert
 • To blink: Sikkerhetssystemet er ikke armert
  • Sikkerhetssystemet har koblet seg til et nettverk
 • Ett blink hvert 20. minutt: Innendørssirenen har ikke koblet seg til eller mistet kontakten med nettverket
 • Kontinuerlig blinking: Sirenen er utløst

 

Innendørssirenen settes i stikkontakt. Den fungerer også som en signalforsterker for andre Homely-enheter i ditt smarte boligalarmsystem. Hva en signalforsterker er kan du lese om her.

 

Montering kan man enkelt gjøre selv, men dersom du ønsker bistand kan vi også tilby montering i store deler av landet. For mer informasjon og bestilling, trykk her.