Salgsbetingelser

Vi gjør oppmerksom på at betingelsene nedenfor gjelder for produkter som er kjøpt i nettbutikken på www.homely.no.  Vilkår for tjenester levert av Homely AS er regulert under «Bruks- og avtalevilkår».

Betingelser

Din bestilling

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 5% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

Priser

Priser oppgis inkl. mva.

All fakturering baseres på de til enhver tid gjeldende priser på ekspedisjonsdagen. Selger forbeholder seg retten til å endre priser, rabatter, konstruksjoner og mål uten varsel. Prisene er basert på underleverandørers tilbud og gjeldende tollsatser, avgifter, råvarepriser og valutakurser. Det tas forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse.

Levering og transport

Forsendelsen skjer for kundens regning og risiko. Ved transportskade, må transportør kontaktes.

Fri frakt

Ved fri frakt forbeholder vi oss retten til å endre fraktmetode og/eller befrakter.

Feil eller manko

Feil eller manko ved forsendelser må meldes straks og senest 8 dager etter mottakelsen til kundeservice@homely.no.

Betaling

Våre produkter selges mot kontant betaling.

Uavhentet pakke

Vil bli belastet reel frakt samt ekspedisjonsgebyr på kr. 200,-. Dette gjelder også «hent-i-butikk».

Avbestilling

Ved avbestilling må det gis beskjed så snart som mulig, via e-post til kundeservice@homely.no.
Dersom vi kan bekrefte avbestillingen før varen er sendt fra vårt lager vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.

Salgspant

Vi forbeholder oss salgspant i solgte gjenstander for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger inntil varen er betalt. Vi har rett til å ta gjenstandene tilbake hvis kunden misligholder sin betalingsplikt.

Leveringstid

Leveringstider er angitt etter beste skjønn. Vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Med leveringsdato menes den dato varen overleveres transportøren og/eller er klargjort for henting av Kunden, avhengig av valgt leveringsmåte. Ved valg av leveringsmåte opplyses estimert levering til Kunden fra transportør. Ved eventuelle endringer i leveringsdato skal det etter beste evne informeres Kunden om ny leveringsdato og årsaken til dette. Ved endringer i leveringsdato har Kunden rett til å heve kjøpet uten kostnad, kunne kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare.

Ved heving av kjøpet skal eventuelt kreditering og/eller tilbakebetaling finne sted innen 14 dager etter at kjøpet er hevet.

Ekspedering

Ordre ekspederes fra vår logistikkpartner sitt sentrallager som hovedregel samme dag ved mottatt før klokken 14:00, mottak etter 14:00 ekspederes påfølgende virkedag.

Ved avvikende lagersaldo og/eller bestillingsvarer ved ekspedering, kan bestillingen, uten varsel, hvis Kunden ikke eksplisitt har valgt fullevering ved bestilling, delleveres.

Restleveringen skal da leveres Kunden innenfor rimelig tid og uten ekstra kostnader.

60 dagers åpent kjøp – 100% fornøyd!

Du skal være fornøyd etter et kjøp hos oss, og gir deg hele 60 dager åpent kjøp. I denne perioden kan du enkelt og greit returnere varen (Kjøper må selv betale eventuelle returporto/frakt) og få pengene tilbake, så lenge originalemballasjen ikke er skadet eller forringet på noen måte, og varen fortsatt fremstår som ny. Ordningen gjelder ikke bestillingsvarer og gjelder ikke for abonnement på Tjenester i perioden. Vi tar forbehold om at returretten kan frafalle ved gjentagende misbruk av ordningen.

Retur for kreditering

Retur blir kun akseptert etter avtale med selger. Retur uten originalemballasjen, eller hvor originalemballasjen er skadet eller forringet på noen måte, eller varen ikke fremstår som ny forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Dette gjelder også uavhentede pakker. Bestillingsvarer kan ikke returneres.

Kreditering og/eller tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at retur er akseptert og returen mottatt, men likevel ikke før 2 dager etter at vi har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til oss.

Angrerett

Som forbruker (privatperson) gir Angrerettloven rett til å angre ditt kjøp uten ekstra kostnad for deg som Kunde. Angreretten forutsetter at du så snart som mulig, senest innen 14 dager, etter mottak av leveransen gir oss beskjed om at du vil benytte angreretten, ved å benytte mottatt angrerettskjema. Angrerettskjema sendes deg på e-post sammen med bekreftelsen på mottatt ordre. Dersom du ikke mottar angrerettskjema utvides denne fristen til 12 måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet være returnert oss, helst med originalemballasjen, i tilnærmet samme mengde og stand som ved mottak. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Kjøper må selv bære kostnader for retur.

Produktene kan returneres til:

Homely AS – Nettbutikk
Stormåsan 13,
1540 Vestby

Returnering av produkter med original emballasje hvor produktet kun er sjekket og fremstår som nytt, tilbakebetales hele kjøpesummen.

Returnering av produkter uten originalemballasjen, eller hvor originalemballasjen er skadet eller forringet på noen måte, eller produktet ikke fremstår som nytt, forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på produktet, forbeholder vi oss retten til fradrag i kjøpesummen tilsvarende verdireduksjonen, før resten av kjøpesummen tilbakebetales.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at vi har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til oss.

Angreretten kan ikke benyttes på produkter med begrenset levetid og/eller kapasitet eller som forringes raskt, hvis original forpakning er brutt. Dette gjelder for eksempel batterier, lyskilder, enkelte brann- og røykvarslere.

Utfylt angrerettskjema, med referanse til ordrenummer, kan sendes Homely AS som e-post til kundeservice@homely.no.

og/eller

Homely AS – Nettbutikk
Stormåsan 13,
1540 Vestby

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig til kundeservice@homely.no.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

• Holde kjøpesummen tilbake
• Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
• Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at produktet er i samme stand og mengde, § 51)
• Kreve erstatning

Ved heving av kjøpet skal kreditering og/eller tilbakebetaling finne sted innen 14 dager etter at kjøpet er hevet.

Garanti

Alle våre produkter kan benyttes i Norge og tilfredsstiller alle krav til sikkerhet så lenge plassering, bruk og vedlikehold er i tråd med produsentens anvisninger.

For at garantier skal være gjeldene må produktet være installert i henhold til installasjonsveiledning og eventuelle forholdsregler og begrensninger. For elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg må installasjonen utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning selgeren er dekket av leverandørens garantibestemmelser. Fraktutlegg og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kunden.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på homely.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Ved å være Trygg e-Handel sertifisert forplikter foretaket seg til å følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.