Salgsbetingelser

Vi gjør oppmerksom på at betingelsene nedenfor samt vilkår for rentefri delbetaling gjelder for produkter som er kjøpt i nettbutikken på www.homely.no eller ved aksept av mottatt tilbud fra Homely. Vilkår for tjenester levert av Homely AS er regulert under «Bruks- og avtalevilkår».

Betingelser

Din bestilling

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 5% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

Priser

Priser oppgis inkl. mva.

All fakturering baseres på de til enhver tid gjeldende priser på ekspedisjonsdagen. Selger forbeholder seg retten til å endre priser, rabatter, konstruksjoner og mål uten varsel. Prisene er basert på underleverandørers tilbud og gjeldende tollsatser, avgifter, råvarepriser og valutakurser. Det tas forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse.

Levering og transport

Forsendelsen skjer for kundens regning og risiko. Ved transportskade, må transportør kontaktes.

Fri frakt

Ved fri frakt forbeholder vi oss retten til å endre fraktmetode og/eller befrakter.

Feil eller manko

Feil eller manko ved forsendelser må meldes straks og senest 8 dager etter mottakelsen til kundeservice@homely.no.

Betaling

Våre produkter selges mot kontant betaling.

Uavhentet pakke

Vil bli belastet reel frakt samt ekspedisjonsgebyr på kr. 200,-. Dette gjelder også «hent-i-butikk».

Avbestilling

Avbestilling kan skje så lenge det er innenfor frist for angrerett, se eget avsnitt. Ved avbestilling må det gis beskjed så snart som mulig, via e-post til kundeservice@homely.no.
Dersom vi kan bekrefte avbestillingen før varen er sendt fra vårt lager og du er innenfor frist for angrerett vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.

Salgspant

Vi forbeholder oss salgspant i solgte gjenstander for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger inntil varen er betalt. Vi har rett til å ta gjenstandene tilbake hvis kunden misligholder sin betalingsplikt.

Leveringstid

Leveringstider er angitt etter beste skjønn. Vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Med leveringsdato menes den dato varen overleveres transportøren og/eller er klargjort for henting av Kunden, avhengig av valgt leveringsmåte. Ved valg av leveringsmåte opplyses estimert levering til Kunden fra transportør.

Ekspedering

Ordre ekspederes fra vårt lager som hovedregel innen 1-3 virkedager dersom ikke annet er avtalt i akseptert tilbud. Det må tas høyde for lengre ekspederingstid ved høy pågang.

Ved avvikende lagersaldo og/eller bestillingsvarer ved ekspedering, kan bestillingen, uten varsel, hvis Kunden ikke eksplisitt har valgt fullevering ved bestilling, delleveres.

Restleveringen skal da leveres Kunden innenfor rimelig tid og uten ekstra kostnader.

Retur for kreditering

Retur blir kun akseptert etter avtale med selger. Returnering av produkter uten originalemballasjen, eller hvor originalemballasjen er skadet eller forringet på noen måte, eller produktet ikke fremstår som nytt, forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Er produktet brukt og dette har ført til en verdireduksjon på produktet, forbeholder vi oss retten til fradrag i kjøpesummen tilsvarende verdireduksjonen, før resten av kjøpesummen tilbakebetales. Dette gjelder også uavhentede pakker. Bestillingsvarer kan ikke returneres. 

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi har mottatt og godkjent returen. 

Angrerett

Hos Homely har du rett til å angre på ditt kjøp i henhold til Angrerettloven. Som forbruker (privatperson) gir Angrerettloven rett til å angre ditt kjøp uten ekstra kostnad for deg som Kunde.

For varer: Du som forbruker kan angre på kjøpet uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at du, eller en tredjepart du har angitt, har mottatt varen. Hvis du velger å benytte deg av angreretten for en vare, vil du bli refundert kjøpesummen for varen(e) du returnerer.

For tjenester: Angreretten gjelder også for kjøp av tjenester, og 14-dagers perioden begynner å løpe dagen etter at avtalen er inngått. Hvis du ønsker å avbestille tjenesten innen den 14-dagers perioden, og tjenesten allerede er startet med ditt samtykke, vil du måtte betale et beløp tilsvarende det du har mottatt opp til det tidspunktet du informerte oss om bruk av angreretten.

For å utøve angreretten, ber vi deg om å informere oss skriftlig – for eksempel via e-post – om din beslutning før 14-dagers perioden utløper. Du kan benytte angrerettskjema som du finner her, men det er ikke obligatorisk. Link til angrerettskjema sendes til deg på e-post sammen med bekreftelsen på mottatt ordre/akseptert tilbud.

Eventuelle kostnader forbundet med retur av varen(e) må du selv dekke, med mindre annet er avtalt eller hvis årsaken til returen er at varen er defekt. For at angreretten skal gjelde, må produktet være returnert i samme mengde og stand som du mottok det. Du er ansvarlig for en eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering enn hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Når du utøver angreretten, vil vi refundere alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av ekstra kostnader som følge av din valgte type levering, dersom du har valgt en annen leveringstype enn den billigste standardleveringen vi tilbyr) uten unødig opphold. Vi vil utføre slik tilbakebetaling ved bruk av samme betalingsmiddel som du benyttet for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har gått
med på noe annet.

Produktene kan returneres til:

Homely AS
Lilleakerveien 2E
0283 Oslo 

Returnering av produkter med original emballasje hvor produktet og fremstår som nytt, tilbakebetales hele kjøpesummen.

Returnering av produkter uten originalemballasjen, eller hvor originalemballasjen er skadet eller forringet på noen måte, eller produktet ikke fremstår som nytt, forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på produktet, forbeholder vi oss retten til fradrag i kjøpesummen tilsvarende verdireduksjonen, før resten av kjøpesummen tilbakebetales.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi har mottatt og godkjent returen.

Angreretten kan ikke benyttes på produkter med begrenset levetid og/eller kapasitet eller som forringes raskt, hvis original forpakning er brutt.

Utfylt angrerettskjema, med referanse til ordrenummer, sendes Homely AS som e-post til kundeservice@homely.no. 

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig til kundeservice@homely.no.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

• Holde kjøpesummen tilbake
• Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
• Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at produktet er i samme stand og mengde, § 51)
• Kreve erstatning

Ved heving av kjøpet skal kreditering og/eller tilbakebetaling finne sted innen 14 dager etter at kjøpet er hevet. Fraktutlegg og andre omkostninger, herunder kostnader for utskifting/montering, i forbindelse med reklamasjon dekkes av kunden.

Forbehold om endringer i tjenesteomfang

Kunden aksepterer at Homelys evne til å levere tilkobling til alarmstasjon og vekterutrykning er avhengig av underleverandørers kapasitet og geografisk dekning. Endringer i de geografiske områdene hvor tjenestene kan leveres, selv etter at kunden har inngått avtale, skal ikke gi grunnlag for heving av kjøpet av utstyret.

Dette inkluderer også situasjoner hvor Homely bytter underleverandør, og den nye leverandøren ikke kan levere tjenester i alle de områdene som den forrige leverandøren dekket. Homely vil bestrebe seg på å finne alternative løsninger så langt det lar seg gjøre, og vil informere kunden om eventuelle vesentlige endringer i tjenestetilbudet så snart disse blir kjent.

Garanti

Alle våre produkter kan benyttes i Norge og tilfredsstiller alle krav til sikkerhet så lenge plassering, bruk og vedlikehold er i tråd med produsentens anvisninger.

For at garantier skal være gjeldene må produktet være installert i henhold til installasjonsveiledning og eventuelle forholdsregler og begrensninger. For elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg må installasjonen utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning selgeren er dekket av leverandørens garantibestemmelser. Fraktutlegg og andre omkostninger, herunder kostnader for utskifting/montering, i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kunden.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på homely.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Ved å være Trygg e-Handel sertifisert forplikter foretaket seg til å følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.