Homely som pensum på NHH

 

– Homely ble brukt som case for eksamen for de som tok opp dette faget høsten 2021. Med bakgrunn i dette, og det vi lærte og syntes var spennende da vi satte opp caset så ønsker vi nå å bruke dette caset også i undervisningen våren 2022. Derfor inviterte vi Nadir Nalbant til å delta på studentseminar, forteller Cassandra Fredrickson Torgnes ved NHH.

Formålet med seminaret er å gjøre studentene bedre i stand til å utvikle en god strategi for sin virksomhet og marked.  Fredrickson Torgnes tror studentene lærte mye av å høre om boligalarmmarkedet og Homely sitt arbeid med strategi. Her er reaksjoner fra studentene som deltok:

–Da Homely var på besøk på NHH lærte vi masse nytt om boligalarmmarkedet i Norge, samt hvordan konkurranseteori kan anvendes i en reell case. Videre vil jeg spesielt trekke frem at det var spennende med engasjementet til Nadir som smittet over på oss studentene. Dette ga lærerik dialog for oss studenter, og forhåpentligvis Homely, uttaler Karen Kalager, 21 år, 3.kull på NHH.

– Å få innsikt i hvordan Homely kommer inn og utfordrer det etablerte og noe tungrodde boligalarmmarkedet med sine disruptive løsninger var utrolig inspirerende. Videre var det veldig lærerikt å diskutere mulighetene og utfordringene selskapet sto overfor direkte med Nadir, sier Frida Trovatn, 22 år, 3.kull på NHH.

– Nadir klarte å holde studentenes engasjement gjennom absolutt hele dagen, til tross for at seminaret var digitalt. Studentene fikk en unik mulighet til å anvende sentrale rammeverk fra kurset i praksis på et relevant og innovativt case. Det er veldig kult å få muligheten til å analysere et vekstselskap som tør å utfordre etablerte aktører på den måten Homely gjør, sier Tobias Dingstad Bergem som styrte ordet under seminaret.

–Jeg opplevde stort engasjement, gode diskusjoner og analyser av boligalarmmarkedet. Her var det mye kreativitet og konkrete innspill til hvordan Homely skal skape verdi i markedet framover, forteller Nalbant.

Seminardagen ble gjennomført 24. januar på NHH. Det ble ledet av en erfaren professor og vil fulgte et format hvor studentene jobber med konkurranseanalyse for et marked steg for steg.