Dørlås - Yale Doorman V2N - Homely boligalarm - Smart sikkerhet. Helt enkelt.

Dørlås – Yale Doorman V2N

Yale Doorman

Integrasjonen lanseres i flere omganger, der følgende muligheter allerede er på plass:

 • Koble låsen til Homely
 • Åpne og lukke låsen fra app
 • Deaktivere alarmen når lås åpnes
 • Tildele koder og nøkkelbrikker via appen til brukere av alarmen
 • Motta varsel når låsen åpnes eller lukkes – og av hvem
 • Endre språk og volum
 • Sette innstilling for om låsen skal stå i autolås
 • Tilgang til logg i appen for når låsen har vært åpnet og lukket

 

Slik får du koblet din Yale Doorman V2N til Homely:

For å kunne bruke Yale Doorman V2N sammen med Homely må du ha en Yale Doorman V2N dørlås og en Zigbee radiomodul fra Homely. Radiomodulen monterer du enkelt under dekselet på låsen. Følg stegene under for å koble din Yale Doorman V2N til Homey. Radiomodulen fås kjøpt hos Elektroimportøren.

 

Steg 1. Tilbakestill låsen til fabrikkinnstillinger

Slik tilbakestiller du Yale Doorman til fabrikkinnstillinger

 

Steg 2. Plasser Homelys radiomodul og koble opp låsen slik:

 1. Ta ut et batteri.
 2. Sett i modulen (modulen monteres under batteriene på egen plass).
 3. Sett inn batteriet igjen.
 4. Låsen skal nå si «Welcome to Yale digital world».
 5. Ha døren i åpen posisjon. Trykk # masterkoden #. (Eks: #555500#, masterkoden ble opprettet under resetting av låsen). Låsen skal nå si «Integration Activated». Det betyr at modulen nå er integrert med Yale Doorman. Midlertidig kode skriver automatisk over masterkode og er satt til #123456#.

 

Steg 3. Koble til Yale Doorman til Homely slik:

 1. Ta med Hjemmesentralen til dørlåsen (anbefales under innparring av låsen).
 2. Åpne appen.
 3. Trykk på «enhetslisten» (markert med ikon av en smarttelefon).
 4. Trykk på pluss (+) tegnet.
 5. Velg Yale Doorman i listen (Hjemmesentralen vil nå begynne å søke etter låsen).
 6. Trykk og hold inne reset-knappen på radiomodulen i 12-14 sek.
 7. Når knappen slippes vil det komme et blått blink.
 8. Selve innparringen kan ta opptil 2-3 min.
 9. Låsen vil nå dukke opp på dashbordet i appen

Merk: Plasser Hjemmesentralen i nærheten av dørlåsen under innparring. Signalforsterkere kan forårsake støy under innparring. Det anbefales derfor å midlertidig flytte eventuelle signalforsterkere.

Steg 4. Sett innstillinger for dørlåsen slik:

 1. Trykk på låsen på dashbordet.
 2. Trykk på instillinger (ikon øverst i høyre hjørne)
 3. Generelle instillinger:
  1. Sett enhetens navn, velg etasje og rom
  2. Trykk på lagre
 4. Avanserte instillinger:
  1. Her kan du endre språk, volum på låsen og sette om du ønsker autolås når døren lukkes eller ikke.

Steg 5. Legg til koder og tildel tilgang slik:

 1. Åpne appen.
 2. Finn Yale Doorman på dashbordet.
 3. Trykk på enheten.
 4. Trykk på «Dørtilganger».
 5. Trykk på den brukeren du ønsker å tildele en kode til. (Brukere med en lukket lås har allerede fått tildelt kode.)
 6. Opprett dørkode eller nøkkelbrikke.

Merk: man må være administratorbruker i appen for å tildele og endre koder på brukere. Den midlertidige koden (1-2-3-4-5-6) skrives automatisk over når du har lagt til to ny koder i appen. Legg til koder som anvist over, ikke under innstillinger i selve appen.

Dørkode:

 1. Opprett en 6-sifret kode.
 2. Velg om invitasjon skal sendes.

Merk: Kode sendes ikke over e-post. Denne må gis til brukeren manuelt.

Du kan så velge om du ønsker at denne koden skal kunne deaktivere alarmen. Etter at kode er lagt inn, trykk tilbake til dørtilganger og gå inn på brukeren på ny. Alternativet for at «Adgang deaktiverer alarm» dukker da opp på skjermbilde 3 (se under).

Merk: Brukerene som skal tildeles adgang for deaktivering av alarm må ha logget seg inn i app og opprettet PIN-kode før adgang kan gis.

 

Nøkkelbrikke:

 1. Trykk på «Opprett nøkkelbrikke»

 

1. Dørlås
2. Dørtilganger à liste alle bruker. Aktiv tilgang vises med ikon for kode eller nøkkelbrikke.
3. Velg om du vil opprette en dørkode og eller nøkkelbrikke til brukeren.

 

1. Opprette dørkode eller nøkkelbrikke. Yale Doorman benytter 6 sifret kode.
2. En bekreftelse kan sendes til brukeren per epost